SKOK: solidaryzm społeczny jest wpisany w naszą misję |

SKOK: solidaryzm społeczny jest wpisany w naszą misję

Edukacja finansowa, wspieranie kultury, pomoc dzieciom – to tylko niektóre obszary działań pomocowych, które Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe kierują nie tylko do swoich członków, ale też do szeroko pojętej społeczności. Jak pomagać skuteczniej? – zastanawiali się uczestnicy ostatniego panelu podczas XXVIII Krajowej Konferencji SKOK ” Wspólnie ku zmianom”.


Designed By KSKOK | All Rights Reserved.