Świat docenia SKOK-i |

Świat docenia SKOK-i

Na dorocznej międzynarodowej konferencji Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU) odbywającej się w tym roku w Glasgow, Grzegorz Bierecki – prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, jednogłośnie został wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym tej niezwykle istotnej i liczącej się w świecie instytucji finansowej.

Wybór Grzegorza Biereckiego na tak eksponowane stanowisko jest wyrazem uznania i docenienia roli jaką polskie Kasy Kredytowe pełnią nie tylko w tej części Europy ale i na całym świecie.

WOCCU to międzynarodowy związek unii kredytowych. Działa od 1971 r. Zrzesza 185  milionów ludzi w 97 krajach w ponad 50 tysiącach Kas. Aktywa unii kredytowych  wynoszą ponad 1 353 602 749 986 dolarów.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.