Międzynarodowy Dzień Kas Kredytowych |

Międzynarodowy Dzień Kas Kredytowych

20 października członkowie kas kredytowych obchodzili swoje święto – Międzynarodowy Dzień Kas Kredytowych. Tegoroczna rocznica przebiegała pod hasłem „Unie kredytowe budują lepszy świat”.

Od 1948 roku dzień ten jest wyjątkową okazją do zaakcentowania prospołecznej i ekonomicznej roli kas kredytowych, instytucji o charakterze spółdzielczym, kierującym się w swym działaniu ideą: „nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz po to, by służyć”.

W 100 krajach świata działa obecnie 53 tys. kas kredytowych, o łącznych aktywach prawie 1,5 biliona dolarów. Członkami – współwłaścicielami tych kas jest ponad 188 mln ludzi. Narodowe zrzeszenia kas skupione są w Światowej Radzie Unii Kredytowych (WOCCU), której pierwszym wiceprzewodniczącym jest Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej SKOK.

Kasy kredytowe to instytucje finansowe, należące do swoich członków – współwłaścicieli, i tylko im świadczące usługi, na polepszenie których przeznaczany jest wypracowany zysk.

Kasy zmieniają jednocześnie otoczenie, w którym działają: wspierają domy dziecka, organizacje społeczne i sportowe, animują wydarzenia kulturalne. Nieraz ta działalność przybierała charakter globalny, jak miało to miejsce w rozwoju terenów wiejskich Sri Lanki, w przypadku realizacji programów edukacyjnych, ograniczających rozprzestrzenianie się AIDS w Kenii czy pomocy haitańczykom poszkodowanym przez trzęsienie ziemi.

Tego rodzaju działalność nie pozostała niezauważona przez Komitet Noblowski. W 2006 r. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał Muhammad Yunus, który w wycieńczonym wojną Bangladeszu założył Gramee Bank, instytucję udzielającą drobnych pożyczek, w wysokości kilkunastu dolarów, na rozwój drobnej przedsiębiorczości. Nagroda został przyznana za „wysiłek na rzecz stworzenia warunków do ekonomicznego i społecznego rozwoju od podstaw”.

Rok 2012 został ogłoszony przez ONZ Rokiem Spółdzielczości. W tymże roku Polska będzie gospodarzem dorocznej Konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych.

Pierwsza polska kasa kredytowa (SKOK) rozpoczęła działalność w 1992 roku. Obecnie z usług 1880 placówek kas korzysta ponad 2,2 mln Polaków.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.