Wiktor Kamiński ponownie w Komitecie Sterującym ICURN |

Wiktor Kamiński ponownie w Komitecie Sterującym ICURN

Trendy regulacyjne, mogące mieć wpływ na ruch kas kredytowych w skali globalnej, w tym szczególnie zagadnienia dotyczące kapitału, płynności oraz wytycznych nadzorczych stanowiły główne elementy programu dorocznego Okrągłego Stołu Regulatorów Unii Kredytowych (CURRT). Konferencja miała miejsce w Aleksandrii w stanie Wirginia, nieopodal Waszyngtonu od 8 do 10 czerwca 2011 r.

Koordynowany przez Międzynarodową Sieć Regulatorów Unii Kredytowych (ICURN) oraz Światową Radę (WOCCU), Okrągły Stół jest jedynym spotkaniem tego rodzaju na świecie.

ICURN została powołana w 2007 r. podczas piątego Okrągłego Stołu, który miał miejsce w Calgary w Kanadzie. Celem sieci jest dzielenie się wiedzą i ideami w zakresie zagadnień będących wspólnym obiektem zainteresowań organizacji i instytucji nadzorujących kasy kredytowe oraz inne spółdzielnie finansowe  a także badanie szczegółowych zagadnień lub tematów związanych ze spółdzielniami finansowymi i ich nadzorem.

Członkostwo w ICURN jest otwarte dla wszystkich jednostek organizacyjnych, które mają ustawowe uprawnienia nadzorcze w stosunku do kas kredytowych oraz spółdzielni finansowych w poszczególnych jurysdykcjach. ICURN skupia obecnie 30 organizacji z sześciu kontynentów.

ICURN jest niezależną organizacją, koordynowaną przy wsparciu World Council of Credit Unions (WOCCU). Tegoroczne trzydniowe spotkanie gościło w siedzibie National Credit Union Administration (NCUA), amerykańskiej agencji regulującej kasy kredytowe. W konferencji uczestniczyło ponad 50 regulatorów kas kredytowych oraz innych spółdzielni finansowych z 21 państw.

Podczas spotkania pojawiło się wiele wspólnych tematów, wywołujących żywą dyskusję, uczestnicy zwrócili uwagę m.in. na to, że w wielu krajach dokonuje się wdrażanie, modyfikacja lub restrukturyzacja systemów ochrony depozytów. W miarę tego, jak postępuje konsolidacja kas, skutkująca koncentracją aktywów oraz bazy członkowskiej, te nowo powstałe organizmy wywołują obawy dotyczące ich rozmiarów oraz znaczenia dla lokalnych systemów kas.

Jak stwierdzili niektórzy spośród uczestników, wiele spośród gospodarek rozwijających się oraz będących w okresie transformacji  dokonują przejścia z etapu silnego wspierania rozwoju sektorowego do ostrożnościowego nadzoru, co wymaga odmiennego środowiska regulacyjnego. Analizy pokazują, że ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko związane ze strukturą aktywów i zobowiązań będzie się zapewnie nasilać w  kasach kredytowych w skali globalnej.

Zadecydowano między innymi, że w odpowiedzi na wydarzenia globalne ICURN w ciągu najbliższych miesięcy nakreśli wytyczne dotyczące zasad prowadzenia nadzoru, jak również wytyczne dotyczące kapitału i płynności kas kredytowych. Powinno to wspomóc dalszy rozwój właściwego i zdrowego nadzoru nad kasami. Poruszano także tematy takie jak nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych w kontekście kryzysów finansowych.

Spotkanie objęło także dyskusję w węższym gronie regulatorów (przy udziale m.in. nadzorców z USA, Kanady, Indii, Polski i Brazylii) na temat kas kredytowych świadczących usługi “hurtowe” (wholesale credit unions) czyli organizacji drugiego stopnia, dostarczających kasom różnych usług, ale działających jako spółdzielnie osób prawnych, oraz ich proponowanej przyszłej roli w ramach systemów kas. Wcześniej, przed konferencją nadzorcy z Kenii i  Tanzanii uczetniczyli wraz pracownikami Departamentu Kas Kredytowych Stanu Maryland w kontroli jednej z unii kredytowych w  Baltimore, natomiast regulatorzy z Brazylii i Singapuru wzięli udział w takiej samej kontroli wraz z Biurem Instytucji Finansowych Stanu Virginia w Richmond.

Podczas spotkania dokonano ponownego wyboru regionalnych przedstawicieli w Komitecie Sterującym ICURN. Są nimi: Carilus Ademba, SACCO Societies Regulatory Authority, Kenia (Afryka); Singam Karuppasamy, Reserve Bank of India (Azja); Wiktor Kamiński, Kasa Krajowa, Polska (Europa); José Angelo Mazzillo Júnior, Central Bank of Brazil (Ameryka Łacińska i Karaiby); Andy Poprawa, Przewodniczący ICURN, Deposit Insurance Corporation of Ontario, Kanada, Mary Martha Fortney, National Association of State Credit Union Supervisors, USA, oraz Gigi Hyland, NCUA, USA (Ameryka Północna); a także Brandon Khoo, Australia Prudential Regulation Authority (Australia I  Oceania).

W konferencji udział wzięli także oficjalni przedstawiciele wyższego kierownictwa Komitetu Bazylejskiego (Basel Committee on Banking Supervision) oraz Banku Światowego (Consultative Group to Assist the Poor, stanowiącej część World Bank Group), którzy dokonali prezentacji kierunków reform globalnego sektora finansowego. Uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z nowym logo ICURN oraz portalem www.curegulators.org.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.