Spotkanie z Konsulem Ukrainy |

Spotkanie z Konsulem Ukrainy

W siedzibie KSKOK w Sopocie, odbyło się spotkanie w którym uczestniczył Konsul Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Plodystyi.  Kasę Krajową reprezentowali: Prezes Rafał Matusiak, Wiceprezes Małgorzata Gatz oraz Rzecznik Prasowy Mariusz Kaźmierczak.

W trakcie rozmów, poruszono kwestię pomocy jakiej sektor SKOK może efektywnie udzielić obywatelom Ukrainy.

Konsul przedstawił sytuacje panującą na terenie objętym działaniami wojennymi oraz wskazał konkretne obszary i formy pomocy.

Po spotkaniu powołany zespół zadaniowy przystąpił do koordynacji działań związanych z zebraniem pomocy dla Ukrainy.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.