Poparcie Kasy Krajowej dla Ukrainy w UE |

Poparcie Kasy Krajowej dla Ukrainy w UE

Kasa Krajowa odpowiadając na załączony list Prezesa COOP Ukraina Illia Gorokhovskyi oraz apel Spółdzielczych Związków Rewizyjnych w Polsce, deklaruje poparcie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.