Spółdzielcze kasy – tu tradycja doskonale łączy się z nowoczesnością |

Spółdzielcze kasy – tu tradycja doskonale łączy się z nowoczesnością

Globalny kryzys finansowy dotarł do Polski. Nie ma wątpliwości, że Polaków czekają chude lata. Do nich kierowana jest oferta SKOK-ów, które walczą z wykluczeniem finansowym

W artykule czytamy m.in.: „W Polsce spółdzielczość ma szczytną i długą tradycję. (…) Pod koniec XIX wieku nastąpił duży rozkwit spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej, którą propagował na terenach Galicji Franciszek Stefczyk – wielki patriota, społecznik oraz działacz polityczny. Spółdzielcze kasy, znane potem jako Kasy Stefczyka, miały na celu zapewnienie niezamożnym ludziom godziwego życia, a ich działalność wymierzona była głównie w osłabienie szkodliwego zjawiska lichwy. W latach międzywojennych zyskały szybko na popularności, w przededniu II wojny do Kas należało 1,5 mln Polaków. Dziś SKOK-i choć odtworzone zostały na wzorcach amerykańskich unii kredytowych, w swojej działalności hołdują tradycjom przedwojennej spółdzielczości wywiedzionym z dzieła życia Franciszka Stefczyka.” Czytamy też o rozwoju SKOK-ów: „Popularne SKOK-i powstały w 1992 roku. W ciągu ponad dwóch dekad swojego funkcjonowania ewoluowały, dostosowując się do oczekiwań swoich członków i zmieniających się wymogów rzeczywistości. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tworzą grupy ludzi złączonych wspólną więzią poprzez miejsce pracy, przynależność do tego samego stowarzyszenia społecznego bądź zawodowego. Są instytucjami samopomocy finansowej, stawiającymi sobie za cel działanie dla dobra i poprawy sytuacji materialnej, warunków i szans życiowych swoich członków oraz ich rodzin. Podstawą ich funkcjonowania jest zapewnienie Polakom łatwego dostępu do usług finansowych” .

Fakt, 27 kwietnia 2013 r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.