Kobiety w SKOK-ach – polska organizacja siostrzana powstanie pod koniec 2020 roku |

Kobiety w SKOK-ach – polska organizacja siostrzana powstanie pod koniec 2020 roku

Polska, dzięki inicjatywie Kasy Krajowej, będzie 28. państwem uczestniczącym w programie Global Women Leadership Network (GWLN), działającym przy Światowej Radzie Związków Kredytowych (WOCCU). Globalna Sieć Kobiet Aktywnych, zrzeszająca obecnie 120 organizacji siostrzanych w 27 krajach, wspiera kobiety w rozwoju i awansowaniu na stanowiska kierownicze.


Designed By KSKOK | All Rights Reserved.