Rząd wspiera związki kredytowe |

Rząd wspiera związki kredytowe

Rząd w pełni popiera związki kredytowe, mówi Sekretarz Skarbu ds. Ekonomii, poseł Sajid David w wywiadzie dla Credit Union News. „Jako rząd wspieramy to, w co wierzymy.”

„Każdy człowiek działający w sektorze związków kredytowych powinien czuć, że rząd jest po jego stronie.” Tak brzmi jasny komunikat, który przekazał Sajid Javid krótko po ogłoszeniu przyznania przez rząd 38 milionów funtów na cele pomocy związkom kredytowym, co ma doprowadzić do ich przekształcenia i przyciągnięcia dodatkowego miliona członków w ciągu kolejnych pięciu lat. „Moje najwcześniejsze wspomnienia dotyczące koncepcji związków kredytowych pochodzą z dzieciństwa, które spędziłem w Bedminster w Bristolu” mówi Sajid. „Pomagałem wtedy przy pracy w rodzinnym sklepie i dowiedziałem się później, że wielu naszych klientów regularnie oszczędzało w lokalnym związku kredytowym, aby zapewnić sobie pieniądze na święta.”

Po objęciu funkcji Sekretarza Skarbu ds. Ekonomii Sajid odkrył z zaskoczeniem, że ograniczenie nałożone na wysokość odsetek, które związki kredytowe mogą pobierać, oznacza dla tych związków stratę pieniędzy.

„Zaskoczyły mnie wyniki badania Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, które ukazało, że ze względu na ograniczenia odsetek związki mogą tracić pieniądze udzielając pożyczek. To nie jest możliwy do utrzymania model biznesowy.”

Reakcja i działanie
Ogólny komunikat, który Sajid przekazuje dla sektora związków kredytowych to głos poparcia. „Nasz rząd reaguje na sygnały z tego sektora, między innymi w kwestii podniesienia ograniczenia odsetek, które związki kredytowe mogą pobierać.”

Jest to najnowsza z szeregu zmian, do których rząd się zobowiązał po otrzymaniu sygnałów z sektora.

„Wspieramy to, w co wierzymy”, mówi, a chodzi między innymi o ogłoszone niedawno 38 milionów funtów przekazanych na Projekt Rozwoju Związków Kredytowych, który ma na celu modernizację i rozwój sektora poprzez dostarczanie nowych produktów dla miliona nowych członków tych związków.

Sajid mówi, że to zaangażowanie w alternatywę, jaką stanowią związki kredytowe można łatwo zobaczyć. „Wspieramy związki kredytowe”, mówi. „Spełniają one wiele oczekiwań rządu. Rządowi podoba się idea spółdzielczych przedsięwzięć biznesowych. Zależy nam na umocnieniu sektora spółdzielczego, nie tylko w branży finansowej, ale i w innych.”

Według niego, rząd wierzy, że przedsięwzięcia spółdzielcze częściej skupiają się na potrzebach klienta i stanowią bardzo potrzebną konkurencję w sektorze usług finansowych.

Wspieranie związków kredytowych dobrze wpisuje się w szerzej zakrojone priorytety obecnego rządu koalicyjnego i może odegrać rolę w przywracaniu zaufania obywateli do sektora usług finansowych, dodaje Sajid. „Według mojego doświadczenia, usługi dostarczane w bardziej osobisty sposób są korzystniejsze dla klientów. Pomagają im podejmować lepsze decyzje finansowe.”

Związki kredytowe szczycą się tym, że lepiej poznają swoich członków i są przyzwyczajone do udzielania im tego rodzaju osobistych porad. Sajid twierdzi, że dzięki temu, klienci uzyskują lepsze doradztwo finansowe, co może odegrać rolę w przywracaniu ich zaufania dla instytucji finansowych. „W dłuższej perspektywie, to na pewno będzie sprzyjać zaufaniu”, mówi.

Kultura oszczędzania
„Nasz rząd chce sprzyjać rozwojowi kultury oszczędzania”, wyjaśnia Sajid. „Według badań, wiele osób nie oszczędza wystarczających ilości pieniędzy, czy to w formie gotówki, czy emerytury.”

Sajid twierdzi, że oszczędzanie jest dobre nie tylko dla każdego z nas z osobna. Mocniej ugruntowana kultura oszczędzania jest korzystna dla społeczeństwa, jako całości. Ludzie, którzy mają nawyk oszczędzania podejmują lepsze decyzje kredytowe, dodaje, a dla instytucji finansowych osoby oszczędzające pomagają zmniejszyć ryzyko kredytowe i ryzyko niewywiązywania się z płatności. W przypadku związków kredytowych – im więcej ludzie oszczędzają, tym więcej mogą pożyczyć innym członkom związku.

Odnośnie roli pracodawców, jaką mogą oni odegrać w rozwoju związków kredytowych, Sajid ma dwa konkretne pomysły. Pracodawcy mogliby ułatwić pracownikom oszczędzanie poprzez lokalne związanie się ze związkiem kredytowym i wprowadzenie systemu odliczeń od pensji, umożliwiającego pracownikom bezpośrednie oszczędzanie części wypłaty. Po drugie, Sajid wierzy, że ważną rolę mogą odegrać wolontariusze w związkach kredytowych. Pracodawcy mogliby pozwolić swoim pracownikom pomagać związkom kredytowym w ramach swojego zaangażowania społecznego, poprzez poświęcanie własnego czasu i dzielenie się swoimi doświadczeniami ze związkiem kredytowym.

Wyczulone podejście
Jak w każdej działalności, innowacyjność może sprzyjać rozwojowi i rozbudowie organizacji. W przypadku związków kredytowych, nowe produkty i usługi, dostarczane bardziej skutecznie, za pośrednictwem najnowszych technologii umożliwią dotarcie do większej ilości ludzi i oferowanie bardziej korzystnych finansowo kredytów dla wielu nowych społeczności.

Sajid twierdzi, że „bardziej wyczulone podejście” związków kredytowych do potrzeb finansowych ich członków powinno sprawić, że będą one oferować większy asortyment produktów. „Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do wypróbowywania przez związki kredytowe nowych produktów. Niektóre z większych związków kredytowych oferują już kredyty hipoteczne, ubezpieczenia i inne usługi.” Sajid twierdzi, że będzie to korzystne nie tylko ze względu na wzrost konkurencji, ale również zapewni „większy wybór dla klientów”.

Choć projekt rozwoju dotyczy modernizacji sektora związków kredytowych, ma on również na celu pomoc temu sektorowi w uzyskaniu możliwości samoutrzymania, w związku z czym Sajid Javid z nadzieją patrzy na rolę jaką ABCUL i same związki kredytowe mogą odegrać w celu osiągnięcia tych założeń.

Na koniec wywiadu Sajid podkreśla raz jeszcze, że związki kredytowe oferują istotną alternatywę dla innych usługodawców finansowych, ale według niego „zbyt mało ludzi wie o związkach kredytowych. Mogłyby one zwiększyć nacisk na swoją promocję.” Projekt Rozwoju Związków Kredytowych może nadać im rozpęd, pomóc im przekształcić się i dojść wreszcie do głosu.

Dzięki ciągłemu wsparciu związków kredytowych ze strony Sekretarza ds. Ekonomii oraz reszty rządu, to zadanie powinno być znacznie łatwiejsze.

Poseł Sajid Javid

SAJID JAVID to poseł z okręgu Bromsgrove w West Midlands wybrany w maju 2010 r.

Urodzony w Rochdale, Sajid Javid jest jednym z pięciu synów. Jego ojciec był kierowcą autobusu. Uczęszczał do szkół państwowych, a następnie uzyskał miejsce w Exeter University, gdzie studiował ekonomię i politologię. W 1988 r. dołączył do Partii Konserwatywnej i działa w niej aktywnie do dziś. W wieku 25 lat Sajid został wiceprezesem Chase Manhattan Bank znajdującego się w Nowym Yorku. Następnie został zatrudniony za pośrednictwem headhunterów w Deutsche Banku w Londynie, gdzie pomagał w rozwoju działalności tego banku w krajach rozwijających się. Opuścił Deutsche Bank jako starszy dyrektor zarządzający latem 2009 r., aby zaangażować się w politykę.

Specjalista
Sajid jest specjalistą w dziedzinie pozyskiwania inwestycji w krajach rozwijających się i jest uznawany za światowego lidera w tej dziedzinie. Całe swoje dorosłe życie angażował się w pracę społeczną, m. in. zbierając 710 000 funtów w ramach jednego wydarzenia organizowanego dla Komitetu ds. Katastrof oraz prowadząc charytatywną ekspedycję na szczyt Kilimandżaro, na rzecz pomocy osobom starszym. Od roku 2009 do 2012 był członkiem zarządu London Early Years Foundation – największej instytucji charytatywnej zajmującej się opieką nad dziećmi w Londynie.

Sajid ma 43 lata, jest żonaty i ma czwórkę dzieci.

CREDIT UNION – NEWS, czerwiec 2013

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.