Powództwo syndyka SKOK-u Jowisz oddalone |

Powództwo syndyka SKOK-u Jowisz oddalone

Sprawa dotyczyła Kasy Krajowej, która objęła udziały w SKOK-u Jowisz w ramach pomocy stabilizacyjnej i zdaniem syndyka powinna teraz zapłacić z tytułu dodatkowej odpowiedzialności. Sąd Okręgowy w Katowicach 3 października oddalił powództwo syndyka w całości. Tak naprawdę ta decyzja ma jednak szersze znaczenie. Mimo jednoznacznego stanowiska wielu ekspertów z dziedziny prawa spółdzielczego, mimo opinii Prokuratury Krajowej, Kasy Krajowej, uznających takie żądania za pozbawione podstaw prawnych nadal spotyka się przypadki podobnych żądań wysuwanych przez syndyków wobec członków Kas. Pisały o tym media, alarmowane przez ludzi, którzy dostawali wezwania do zapłaty od syndyków czy firm windykacyjnych.  W ustnym uzasadnieniu korzystnego dla Kasy Krajowej rozstrzygnięcia sąd wskazał, iż zasadą prawa spółdzielczego jest, że członek spółdzielni odpowiada za jej zobowiązania do wysokości wniesionych wkładów. Do tego aby po stronie członków powstał obowiązek dopłat z tytułu dodatkowej odpowiedzialności, przeznaczonych na pokrycie strat spółdzielni ,niezbędna jest uchwała najwyższego organu spółdzielni czyli walnego zgromadzenia lub zebrania przedstawicieli członków. Syndyk nie może tego robić i to potwierdził sąd.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.