MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ UNII KREDYTOWYCH 17 PAŹDZIERNIKA 2019 |

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ UNII KREDYTOWYCH
17 PAŹDZIERNIKA 2019

 

17 października przypada Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych. Święto unii (w Polsce znanych pod skróconą nazwą SKOK) obchodzimy na całym świecie od 1948 roku, zawsze w trzeci czwartek października. W 117 państwach działa obecnie 90 tysięcy unii kredytowych, które służą ponad 260 milionom swoich członków. W dniu święta przypominamy społeczeństwom na wszystkich kontynentach o tym, że istnieje znacząca alternatywa dla systemów bankowych i że warto skorzystać z usług samopomocowych instytucji spółdzielczych, które służą ludziom i dobru wspólnemu – jak mawiał XIX-wieczny twórca polskich kas Franciszek Stefczyk. Unie – w różnych językach określane jako cassa rurale, caixas, credit unions, SACCOs czy kreditnyie spiłki a w Polsce spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – działają w formie spółdzielni finansowych, umożliwiając swoim członkom dostęp do usług dopasowanych do ich potrzeb. Kasy działają również w dziedzinie podnoszenia edukacji finansowej, promują demokrację na poziomie podstawowym i rozwój organizacji pozarządowych. Są obecne w „małych ojczyznach” ale także – również w Polsce – wspierają duże, ogólnokrajowe i międzynarodowe projekty, często o wymiarze patriotycznym i historycznym, spełniając tym samym misję społeczną.

Polskie kasy z dumą obchodzą dzisiaj swoje święto. Jesteśmy częścią polskiego i światowego ruchu spółdzielczego oraz ważnym członkiem Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU). Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów WOCCU jest Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej – spółdzielni zrzeszającej wszystkie polskie kasy. Polski system SKOK jest drugim, po Irlandii, największym systemem kas w Europie. Tak silna pozycja międzynarodowa zobowiązuje. SKOK-i wspierają od lat, w ramach programów partnerskich, „kreditnyie spiłki” na Ukrainie. Obecnie odbywa się to w ramach projektu Agencji Rozwoju Międzynarodowego USA (USAID). Specjaliści Kasy Krajowej świadczą usługi konsultingowe w Albanii, Chorwacji, na Białorusi, w państwach bałtyckich, Macedonii, Mołdawii, Rumuni, Turcji a także w Azji Środkowej: w Kazachstanie i Kirgistanie. WOCCU w tym roku podpisała umowę o współpracy z Kasą Krajową i utworzyła wspólne Regionalne Centrum Unii Kredytowych. Międzynarodowa konferencja, inaugurująca działalność Centrum, odbędzie się we wrześniu 2020 w Warszawie.

 

 

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.