Oświadczenie Pani Przewodniczącej Cooperatives Europe Susanne Westhausen |

Oświadczenie Pani Przewodniczącej Cooperatives Europe Susanne Westhausen

Przedstawiamy Państwu oświadczenie Pani Przewodniczącej Cooperatives Europe Susanne Westhausen. Z racji, iż jest to list również w naszym imieniu publikujemy Państwu oryginalne oświadczenie jak i jego skróconą wersję w języku polskim.

OŚWIADCZENIE COOPERATIVES EUROPE W SPRAWIE UKRAINY
Drodzy Członkowie i Przyjaciele!                            Wtorek, 1 marca 2022

Spółdzielnie europejskie solidaryzują się z narodem Ukrainy, dotkniętym najnowszymi wydarzeniami.
Ruch spółdzielczy przenikają wartości demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności. Jako wszecheuropejskie stowarzyszenie spółdzielni, mające członków tak na Ukrainie, jak i w Rosji wierzymy, że współpraca ta łamie bariery polityczne i kulturowe, zapewniając dobrobyt i bezpieczeństwo o ile opiera się ona na poczuciu międzynarodowej wspólnoty i niezłomnych zasadach.
Głęboko zasmuca nas wojna w sercu naszego kontynentu. Wzywamy do pokoju i rozwiązań dyplomatycznych zapobiegających dalszym cierpieniom milionów.
Bacznie śledzimy sytuację na Ukrainie i jesteśmy gotowi wspierać miejscowe organizacje, by udzielać pomocy uchodźcom. Wzywamy spółdzielców Europy i świata do wysiłków na rzecz wspierania dotkniętych tą wojną.
Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Susanne Westhausen
Przewodnicząca

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.