Polski udział w światowym ruchu unii kredytowych |

Polski udział w światowym ruchu unii kredytowych

Unie kredytowe funkcjonują w 101 krajach. Należy do nich przeszło 200 milionów ludzi skupionych w ponad 56 tysiącach kas. Instytucje te reprezentują spółdzielczy model zarządzania.

Łączą na zasadzie członkostwa osoby, które na przykład należą do tego samego zakładu pracy, miejsca zamieszkania czy stowarzyszenia. Wiodącą międzynarodową agencją zrzeszającą unie na całym świecie jest Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU).

WOCCU promuje zrównoważony rozwój unii kredytowych i innych spółdzielni finansowych na całym świecie, aby poprawić dostęp do wysokiej jakości oraz przystępnych cenowo usług finansowych. Światowy ruch unii kredytowych WOCCU działa na rzecz globalnego systemu unii   kredytowych w relacjach z organizacjami międzynarodowymi i współpracuje z rządami poszczególnych państw w kwestiach doskonalenia ustawodawstwa czy też regulacji. Unie kredytowe odgrywają ważną rolę gospodarczą na całym świecie. Ze Światową Radą Unii Kredytowych współdziałają rządy wielu państw, fundacje oraz instytucje międzynarodowe. Przez swoją działalność wpływają na aktywizację zawodową ludzi, zmniejszają ubóstwo, wspierają zrównoważony rozwój społeczeństw. Prowadzą programy pomocowe i rozwojowe, dążąc do wyrównania szans na lepszą egzystencję mieszkańcom ubogich rejonów świata, czego przykładem może być akcja pomocowa dla ofiar tajfunu Haiyan na Filipinach. Dostrzegają to ważne organizacje międzynarodowe. Są wśród nich Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych czy też Azjatycki Bank Rozwoju.

Każdego roku Światowa Rada organizuje międzynarodową konferencję, która stanowi nie tylko forum wymiany doświadczeń, ale także miejsce podejmowania decyzji ważnych dla całego ruchu. Podczas Międzynarodowej Konferencji WOCCU w Ottawie w lipcu br. jednogłośnie  przyznano  stanowisko przewodniczącego tej organizacji Grzegorzowi Biereckiemu – twórcy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce.

– To było dwadzieścia cztery lata temu, kiedy na ścianie budynku w Kansas zobaczyłem napis: „nie dla zysku, nie z filantropii, ale po to, żeby służyć”. Właśnie od tego zdania zacząłem moją naukę o uniach kredytowych. Zacząłem od tego, co najważniejsze: od pytania o cel. Dla tego celu warto poświęcać siły i oddać serce. Tylko tak można osiągnąć rezultaty. Ten wybór jest najwyższym wyróżnieniem, jakie można otrzymać w globalnej społeczności unii kredytowych – mówił Grzegorz Bierecki podczas ceremonii mianowania na nowe stanowisko.

28.12.13- „Fakt”

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.