Zaufany partner finansowy, który umie zadbać o potrzeby ludzi |

Zaufany partner finansowy, który umie zadbać o potrzeby ludzi

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oferują szeroki zakres usług finansowych. Nie nastawiają się na zyski, pełnią społeczną misję.

Unie kredytowe to instytucje finansowe oparte na wzorach spółdzielczości. W wielu krajach stawia się na ich rozwój, gdyż nastawione są na sprawy lokalnej społeczności. Władze wielu państw wskazują, że unie kredytowe oparte na przejrzystych zasadach są alternatywą wobec parabanków i firm pożyczkowych, które nierzadko stosują nieetyczne praktyki. Przykładem może być kampania szkockiego rządu, która wskazuje na unie kredytowe jako alternatywę finansową dla wszystkich, którzy w okresie świątecznym chcieli skorzystać z krótkoterminowej pożyczki. – Szkocki rząd wyraża zaniepokojenie z powodu rosnącego zainteresowania firmami pożyczkowymi – zwłaszcza w okresie przedświątecznym oraz negatywnego wpływu wysokich kosztów udzielenia kredytu na jakość życia pożyczkobiorcy – powiedział Fergus Ewing, szkocki minister ds. turystyki i rozwoju. W państwach Ameryki Łacińskiej rządy uznały, że w koncepcję rozwoju, wykorzystującą własne siły i zasoby, doskonale się wpisują unie kredytowe sprzyjające osobom, które nie mogą sprostać wymaganiom stawianym przez banki komercyjne. Również w rozwiniętych gospodarkach takich jak Australia, Kanada, Zjednoczone Królestwo czy Stany Zjednoczone od kilku lat, procedowane są ustawy ułatwiające rozwój spółdzielczości finansowej.

Polskie SKOK-i

W Polsce unie kredytowe znane są jako SKOK-i. Choć powstały one w oparciu o wzorce amerykańskie, to w swojej działalności nawiązują do idei rodzimych spółdzielczych kas,  których twórcą na początku ubiegłego stulecia był wielki społecznik i patriota dr Franciszek Stefczyk. Jakość usług SKOK-ów oraz ich różnorodność jest zbliżona do systemu bankowego. Podobnie jak banki podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ale różni je filozofia kreowania produktów oraz polityka działania. Nie nastawiają się bowiem na maksymalizację zysków kosztem ludzi. SKOK-i obok świadczenia usług finansowych wypełniają również misję społeczną.

Wsparcie edukacji finansowej

SKOK-i poprzez organizowanie różnych inicjatyw mających na celu edukację ekonomiczną ludzi dbają o podniesienie wiedzy z zakresu finansów. Dążą w ten sposób do budowania świadomego     społeczeństwa,  które w rozsądny i odpowiedzialny sposób będzie korzystało z dobrodziejstw, jakie daje rynek finansowy. Od 2006 roku spółdzielcze kasy we współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej organizują konkurs ekonomiczny dla gimnazjalistów z całej Polski pod nazwą Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów.  Kasa  Stefczyka wraz ze stowarzyszeniem od kilku lat prowadzi konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów oraz studentów szkół wyższych.   Również   instytucje te uczestniczą w organizowaniu projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie”, którego celem jest edukacja i wsparcie rodzin o niskich dochodach.

Mecenat kultury i sztuki

SKOK-i od początku swojej działalności akcentują fakt, że jako instytucje powstałe na polskim kapitale, czerpiące w swojej misji społecznej z idei przedwojennej spółdzielczości finansowej, angażują się w krzewienie rodzimych wartości. Otaczają swoją opieką skarby dziedzictwa narodowego. W 2013 roku dzięki zaangażowaniu SKOK Ubezpieczenia cudowne obrazy Matki Bożej Częstochowskiej oraz Matki Bożej Kodeńskiej zyskały ochronę zgodną z najnowszymi osiągnięciami nauki i sztuki konserwatorskiej. Dzięki przeprowadzonym pracom ikony znajdują się teraz w specjalnych kasetach, które zapewniają najlepszą ochronę warstwy malarskiej przed działaniem mikroorganizmów, a także zmianami wilgotności powietrza. Wzmocnione zostały i unowocześnione systemy zabezpieczające obrazy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz niebezpieczeństwem pożaru.

Wsparcie ważnych inicjatyw

Społeczna odpowiedzialność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wpisana jest w ich działalność statutową. Potwierdzają w ten sposób, że instytucje finansowe mogą pozostawać wrażliwe na ludzkie potrzeby. SKOK-i wspierają wiele akcji charytatywnych. Angażują się w liczne projekty sportowe zarówno na poziomie lokalnym, jak i na szczeblu ogólnopolskim. Popierają także projekty niosące ze sobą ważne treści. Kasa Stefczyka była mecenasem głównym i sponsorem głośnego filmu Ryszarda Bugajskiego pt. „Układ zamknięty”, który miał premierę w kwietniu br.

Fakt, 28 grudnia 2013 r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.