Wideokonferencja grupy roboczej |

Wideokonferencja grupy roboczej

W dniu 2 września 2020 r. w siedzibie Kasy Krajowej w Sopocie, odbyła się pierwsza trójstronna wideokonferencja pomiędzy Sicredi, WOCCU a Kasą Krajową.
Rozmowa była pierwszą z serii rozmów będących praktyczną realizacją porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy stronami na początku sierpnia.
W trakcie rozmowy Sicredi oraz Kasa Krajowa dokonały wzajemnej prezentacji systemów unii kredytowych z obu krajów, ich potencjału, zakresu świadczonych usług oraz innych aktywności.
Strony ustaliły, że za pośrednictwem WOCCU będą wymieniały się informacjami na temat wybranych przez siebie zagadnień.
Kolejne wirtualne spotkanie grupy roboczej zaplanowano na 6 października 2020 r. definiując jednocześnie zakresy tematyczne do dyskusji.


Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: