Wideokonferencja grupy roboczej |

Wideokonferencja grupy roboczej

W dniu 2 września 2020 r. w siedzibie Kasy Krajowej w Sopocie, odbyła się pierwsza trójstronna wideokonferencja pomiędzy Sicredi, WOCCU a Kasą Krajową.
Rozmowa była pierwszą z serii rozmów będących praktyczną realizacją porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy stronami na początku sierpnia.
W trakcie rozmowy Sicredi oraz Kasa Krajowa dokonały wzajemnej prezentacji systemów unii kredytowych z obu krajów, ich potencjału, zakresu świadczonych usług oraz innych aktywności.
Strony ustaliły, że za pośrednictwem WOCCU będą wymieniały się informacjami na temat wybranych przez siebie zagadnień.
Kolejne wirtualne spotkanie grupy roboczej zaplanowano na 6 października 2020 r. definiując jednocześnie zakresy tematyczne do dyskusji.


Designed By KSKOK | All Rights Reserved.