Pielgrzymka dziękczynna do Rzymu |

Pielgrzymka dziękczynna do Rzymu

Pielgrzymka do Rzymu jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z jubileuszem 25-lecia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z jubileuszem 25-lecia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych była pierwsza w historii Kas pielgrzymka dziękczynna do Rzymu, do grobu Jana Pawła II i udział jej uczestników w audiencji generalnej u papieża Franciszka na placu świętego Piotra.

24 maja uroczystej Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II przewodniczył abp Edward Nowak, kanonik Bazyliki watykańskiej. W swej homilii arcybiskup podkreślił znaczenie pielgrzymowania do grobów św. Piotra i św. Jana Pawła II oraz przypomniał podstawowe wartości, których bronił, i do których odwoływał się papież. Na zakończenie koncelebrans ksiądz Jarosław Krzewicki podziękował uczestnikom za ich trud pielgrzymowania, nawiązując do postaci patrona spółdzielczych kas Franciszka Stefczyka. Czasy współczesne  są dużo łatwiejsze niż te, w których przyszło żyć Franciszkowi Stefczykowi – powiedział. Wieś galicyjska, podkrakowska, w XIX wieku to głód i brak pieniędzy ale Wasz patron miał w sobie tego Bożego Ducha, który pozwolił mu odkryć prawdę o człowieku i zrealizować ją w życiu, prawdę, która wynika z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej: człowiek nie jest sam. Dzięki temu, że jest z innymi uczy się przedsiębiorczości, uczy się oszczędności. Ziarnko do ziarnka aż zbierze się miarka. I w ten sposób – podkreślił ksiądz Krzewicki – doprowadził do tego, czym żyjemy dzisiaj: zasady spółdzielczości, zasady dobra wspólnego, które pozwalają nam być razem w działaniu na dobre i złe. Na zakończenie koncelebrans złożył wszystkim najlepsze życzenia z okazji 25-lecia założenia SKOK-ów: „żeby to dzieło mogło się rozrastać i aby duch miłości bliźniego mógł  być obecny także  w życiu społecznym, którego jesteśmy budowniczymi i uczestnikami”. Po skończonej mszy uczestnicy pielgrzymki udali się na plac świętego Piotra by wziąć udział w spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Małgorzata Gatz, wiceprezes Kasy Krajowej oraz senator Grzegorz Bierecki, inicjator odrodzenia w Polsce spółdzielczego ruchu samopomocy finansowej i przez kilka lat przewodniczący Światowej Rady Związków Kredytowych, organizacji skupiającej unie kredytowe ze 109 krajów świata, mieli możliwość osobistego spotkania z papieżem Franciszkiem i wręczenia Ojcu Świętemu, w imieniu całej społeczności członków i pracowników spółdzielczych kas,  słownika historycznego Społeczne instytucje oszczędności i kredytu w Polsce do 1939 roku a także kopi obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Uczestnicy dziękczynnej pielgrzymki do Rzymu przez dwa kolejne dni zobaczyli jeszcze wiele miejsc w Wiecznym Mieście związanych z historią chrześcijaństwa i uczestniczyli w mszy świętej odprawionej w Bazylice świętego Pawła Za Murami.

Małgorzata Gatz, wiceprezes Kasy Krajowej oraz senator Grzegorz Bierecki, w imieniu całej społeczności członków i pracowników spółdzielczych kas, wręczają Ojcu Świętemu słownik historyczny pt. „Społeczne instytucje oszczędności i kredytu w Polsce do 1939 roku” a także kopię obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: