Jubileusz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych |

Jubileusz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

Każde 25-lecie to czas podsumowań, nowych planów i świętowania. Taką okazję miały Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Ćwierć wieku działalności uczciły podczas Konferencji, która w tym roku odbyła się na Jasnej Górze.

25 lat temu odrodził się w Polsce samopomocowy ruch spółdzielczości finansowej. Dzięki zaangażowaniu krzewicieli idei spółdzielczości, pomocy wielu polskich działaczy społecznych, w tym  związku zawodowego „Solidarność” oraz przyjaciół  z zagranicznych unii kredytowych, a następnie rozważnej, umiejętnej i uczciwej polityce prowadzonej na rynku finansowym, SKOK-i zyskały zaufanie Polaków i lojalność swoich członków. Dzisiaj sektor Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych skupia niemal 2 miliony członków, oferując im atrakcyjne produkty finansowe,  walczy z wykluczeniem finansowym, ogranicza zjawisko lichwy, wspiera wartości patriotyczne i chrześcijańskie.

Szczególnie ważna dla polskiej spółdzielczości finansowej jest Jasna Góra z  cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski. To Jej SKOK-i zawierzyły swoją działalności oraz przyszłość. 7 i 8 czerwca tego roku przedstawiciele Kas przed wizerunkiem Matki Boskiej Jasnogórskiej podziękowali za lata ochrony i odnowili Akt Zawierzenia  złożony 15 lat temu Wspomożycielce Wiernych. Akt Zawierzenia odczytany został przez prezesa Kasy Krajowej Rafała Matusiaka i wiceprezesa Zygfryda Schoenhoffa podczas mszy świętej, celebrowanej przed Cudownym Obrazem przez arcybiskupa seniora archidiecezji częstochowskiej Stanisława Nowaka, który w kazaniu odwoływał się do przykładu życia i działalności Franciszka Stefczyka. Delegacje Kas i ich poczty sztandarowe obecne były także na wcześniejszym Apelu Jasnogórskim, prowadzonym przez Zbigniewa Zielińskiego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej, gdzie wierni usłyszeć mogli liczne odwołania do przygotowanego Aktu.

W trakcie konferencji i obchodów jubileuszowych przedstawiciele Kas spotkali się na uroczystej sesji plenarnej. Uczestniczyli w niej także zaproszeni gościcie, m.in.: minister Jarosław Stawiarski, Piotr Huzior, prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka, Mieczysław Grodzki, prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej , Zdzisław Osada, dyrektor Departamentu Prawnego Komisji Nadzoru Finansowego, Maciej Łopiński, były sekretarz stanu w kancelarii prezydenta, senator Artur Warzocha a także senator Grzegorz Bierecki, inicjator odrodzenia w Polsce spółdzielczego ruchu samopomocy finansowej. Konferencje uświetnili także zagraniczni goście: przedstawiciele Georgia Credit Union z Mikem Mercerem na czele oraz  wiceprezes Światowej Rady Unii Kredytowych Michael S. Edwards. W konferencji udział wziął prezes Polish&Slavic Credit Union z siedzibą w Nowym Jorku – Bogdan Chmielewski.

Na konferencję przybyła delegacja Poczty Polskiej z wiceprezesem Wiesławem Włodkiem. Ich obecność miała związek z pierwszym dniem obiegu znaczka Polskie kasy kredytowe dobrem wspólnym (z wizerunkiem Franciszka Stefczyka) wprowadzonego do obiegu przez PP dzięki staraniom Kasy Krajowej. Uczestnicy konferencji mieli okazję do wysłania pozdrowień z Jasnej Góry w okolicznościowej kopercie i z takim datownikiem, gdyż poczta, emitując znaczek w trakcie obchodów 25 lecia SKOK-ów, przygotowała w miejscu obrad specjalne stanowisko w tym celu.

Do uczestników konferencji swój list skierował prezydent Andrzeja Duda:

W dzisiejszym świecie, w którym zawodzi model ekonomii oparty przede wszystkim na zysku, idee spółdzielczości ponownie są odkrywane i cenione. Także w Polsce są one wartościowa propozycja, pomocna w budowaniu zrównoważonego rozwoju i społecznego dobrobytu. Dlatego tak istotna jest wykonywana przez Państwa praca, której zwieńczeniem jest dzisiejszy jubileusz – zauważył  prezydent Andrzej Duda.  – Trzeba docenić, ze SKOK-i są jednym z udanych sposobów umacniania międzyludzkich więzi i społecznej spójności. Opierają się na cennych społecznych relacjach: zaufaniu miedzy ludźmi w lokalnych środowiskach, chęci współdziałania i niesienia sobie nawzajem pomocy – dodał.

Z okazji jubileuszu swój list do Rafała Matusiaka, prezesa Kasy Krajowej, skierował także Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Prezes NBP wskazał, że SKOK-i są ważnym elementem systemu finansowego i gospodarczego głównie przez pryzmat ilości członków Kas oraz zgromadzonych przez nich oszczędności. Z tej perspektywy wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora jest istotne również z punktu widzenia obowiązków ustawowych realizowanych przez NBP. Prezes Narodowego Banku Polskiego wskazał, iż dobra koniunktura w naszej gospodarce powinna sprzyjać poprawie efektywności i odbudowaniu funduszy własnych Kas na bazie generowanego zysku. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać sprzyjające warunki gospodarcze do samo-sanacji sektora – zauważył. Prezes NBP wyraził ponadto przekonanie, że podjęte wysiłki przyniosą wymierne korzyści, przyczyniając się do poprawy stabilności i bezpieczeństwa całego sektora SKOK i poszczególnych jego podmiotów. Podkreślił również, że NBP będzie wspierał zrównoważony rozwój sektora SKOK mając na uwadze jego szczególną misję społeczną, ugruntowane miejsce na rynku finansowym oraz spółdzielczy charakter działalności.

Podczas swojego programowego wystąpienia na konferencji prezes Rafał Matusiak zwrócił uwagę, jak ważne jest w obecnej chwili łączenie wierności idei spółdzielczości finansowej oraz tradycji, utożsamianej przede wszystkim z przesłaniem Franciszka Stefczyka z nowoczesnością, szczególnie z szeroko pojętą cyfryzacją.

Z jednej strony potrzeba unowocześnienia usług; słyszymy dzisiaj codziennie o cyfryzacji, też chcemy być częścią tego procesu, chcemy być aktywnym uczestnikiem w tych przemianach, które następują. Liczymy, że pomoże nam to lepiej dotrzeć m.in. do młodszej części społeczeństwa. Z drugiej strony – tradycja i te zasady oraz idee, w oparciu, o które rośliśmy przez 25 lat i nadal funkcjonujemy. A więc przywiązanie do tradycji, do patriotyzmu, religii i dbałość o  spółdzielczy charakter – podkreślił prezes.

Jednocześnie Rafał Matusiak wskazał na konieczność zmiany niektórych przepisów, które nie uwzględniają specyfiki funkcjonowania Kas:

One spowodowały, że od strony regulacyjnej, strony nadzorczej w zasadzie upodobniono nas nadmiernie do banków komercyjnych. To powoduje, że niezwykle trudno jest nam prowadzić działalność […]. Jeżeli te zasady i ramy prawne zostaną zmodyfikowane, ale nie po to, żeby dać nam jakieś szczególne preferencje, tylko po to, żeby je dopasować do naszej specyfiki, do naszej działalności, to na pewno się to przysłuży do tego, że będziemy się mogli rozwijać  – zaznaczył prezes Kasy Krajowej.

Podczas XXV konferencji SKOK zostały wręczone Feniksy – najważniejsze nagrody Kas, które otrzymują osoby i instytucje zasłużone dla systemu SKOK. W tym roku wyróżniony został Maciej Łopiński – działacz NSZZ „Solidarność”, poseł na sejm, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP. Specjalnego Feniksa, w podzięce za długoletnią współpracę otrzymali od SKOK-ów Ojcowie paulini z Jasnogórskiego klasztoru.

Wydarzeniem artystycznym konferencji był uroczysty koncert w Filharmonii Częstochowskiej, w którym zaprezentowane zostały fragmenty utworów skomponowanych z inspiracji Kas w ciągu 25 lat ich działalności: Litanii Polskiej Zygmunta Koniecznego do słów ks. Jana Twardowskiego oraz Sinfonii Jubilate Gedymina Grubby.

Listy skierowane do uczestników konferencji:

Pismo Prezydenta

Pismo Marszałka Senatu

Pismo Marszałka Sejmu

Pismo Przewodniczącego KNF

Pismo Związku Rewizyjnego

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: