Oświadczenie Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 08 maja 2019 r. |

Oświadczenie Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 08 maja 2019 r.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oświadcza, że wypełniając swój moralny, solidarnościowy i ustawowy obowiązek nadal będzie dbała o dobre imię spółdzielczych kas i występowała w sposób adekwatny do zagrożeń ich reputacji, w obronie godności ponad miliona członków Kas i pracowników SKOK-ów. Nie odmawiamy nikomu prawa do posiadania i wyrażania własnego zdania i szanujemy wolność mediów rozumianą jako niezależność dziennikarzy od władzy, sponsorów i wydawców. Jednakże nie może się to odbywać wraz z powoływaniem się na nieprawdziwe informacje na temat zasad i sposobu działania SKOK-ów, manipulacjami i zwykłymi kłamstwami. Jesteśmy przedmiotem ataków motywowanych głównie politycznie – taka jest nasza opinia. Zarzuca się nam intencje, działania i związki niezgodne ze stanem faktycznym i naszą wiedzą na ten temat.

Z przykrością stwierdzamy, że wiele materiałów medialnych powstających na temat SKOK-ów nie było ani potwierdzanych, ani nie weryfikowanych czy wyjaśnianych „u źródła” czyli w biurze prasowym Kasy Krajowej. Powstają materiały zarzucające Kasie Krajowej czy SKOK-m działanie niezgodne z prawem a ich autorzy nie zwracali się nawet do nas z pytaniem o potwierdzenie lub zaprzeczenie przywoływanym przez nich zdarzeniom.

Kasa Krajowa wielokrotnie apelowała o rzetelność i stosowanie normalnych zasad pracy dziennikarskiej przy przygotowywaniu informacji na tematy SKOK-ów (np. komunikat nr 11 z 10 stycznia 2019 r. w związku z publikacją na www.wiadomosci.onet.pl materiału pod tytułem „Tajemnice KNF: Dziwna gra w sprawie szefa SKOK-ów”, komunikat nr 9 z 12 grudnia 2018r. w sprawie informacji o Kasach zamieszczanych w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej i Newsweeku w związku z zatrzymaniem kilku osób z byłego kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego czy komunikat nr 8 z 19 listopada 2018 r. na temat informacji medialnych dotyczących nie mającego miejsca przekazywania środków finansowych z Kasy Krajowej do Fundacji „Kocham Podlasie” – te wszystkie i inne, podobne komunikaty Kasy Krajowej, dostępne są na naszej stronie internetowej.

Z dużą satysfakcją Kasa Krajowa przyjęła najpierw sądowy nakaz publikacji sprostowania na łamach Newsweeka nieścisłych i nieprawdziwych informacji na temat Kasy Krajowej a następnie fakt jego opublikowania przez Newsweek w wydaniu z 06 maja tego roku. Wyrok dotyczy artykułu zamieszczonego w czasopiśmie w 2016 roku i choć fakt opublikowania sprostowania zawierającego czterokrotne powtórzenie: „nieprawdą jest, że …” jest dla nas satysfakcjonujący to nie sposób zapomnieć, że minęły trzy lata i w tym czasie nieprawdziwe informacje żyły własnym życiem i w jakimś, nie do końca możliwym do ustalenia stopniu, współkształtowały opinię publiczną na temat spółdzielczych kas.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.