Grzegorz Buczkowski, przewodniczący rady nadzorczej Kasy Krajowej, ponownie staje na czele AMICE – europejskiego stowarzyszenia towarzystw ubezpieczeń wzajemnych |

Grzegorz Buczkowski, przewodniczący rady nadzorczej Kasy Krajowej, ponownie staje na czele AMICE – europejskiego stowarzyszenia towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Przez kolejne trzy lata Polak będzie szefem jednego z największych zrzeszeń rynku ubezpieczeniowego na świecie. 5 czerwca w Brukseli walne zgromadzenie AMICE wybrało go na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów.

Z tej okazji składam Grzegorzowi Buczkowskiemu w imieniu własnym oraz zarządu Kasy Krajowej a także wszystkich pracowników serdeczne gratulacje – mówi Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej.
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wspaniale poradziły sobie w sytuacji światowego kryzysu finansowego w pierwszej dekadzie tego stulecia, podobnie jak unie kredytowe. Jesteśmy dumni z tego, że osobisty wkład Grzegorza w rozwój tego sektora dostał doceniony przez walne zgromadzenie AMICE.
To olbrzymie wyróżnienie kierować tak dużą i ważną organizacją, która liczy się nie tylko na europejskim rynku ubezpieczeniowym, ale także na forum światowym – komentuje sam Grzegorz Buczkowski. – Traktuję to nie tylko jako wyraz pełni zaufania, ale przede wszystkim akceptację mojego zaangażowania w rozwój w ubezpieczeń wzajemnych w Europie i na świecie.

Ostatnie lata pokazały, że model zarządzania stosowany przez TUW-y przynosi doskonałe rezultaty na rynku ubezpieczeniowym. Potwierdza to zdecydowany wzrost znaczenia tego sektora. Jak wynika z raportu Global Mutual Market Share wydanego przez ICMIF (International Co-operative and Mutual Insurance Federation), w 2017 roku w sektorze zatrudnionych było aż 1,16 mln osób – o 24% więcej niż w roku 2007. Obsługiwali oni w sumie 922 miliony posiadaczy polis. Udział światowy w rynku ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych wzrósł z 24% w roku 2007 do 26,7% w roku 2017.

Kadencję Polaka na stanowisku przewodniczącego jednej z największych ubezpieczeniowych organizacji w Europie cechowało między innymi zacieśnianie współpracy między Starym Kontynentem, a TUW-ami działającymi w pozostałych częściach globu.
Jednym z celów, jakie stawiałem przed sobą obejmując funkcję przewodniczącego AMICE, było nawiązanie ścisłej i trwałej współpracy między zrzeszeniem europejskim a ICMIF, czyli globalną instytucją jednoczącą ubezpieczycieli wzajemnych na świecie. Wymiana poglądów, doświadczeń to bezcenne narzędzie, które z pewnością przyczyni się do podtrzymania pozytywnego trendu rozwoju TUW-ów. Warto pamiętać, że poza Europą – w Ameryce Północnej czy Azji działają, właśnie jako ubezpieczyciele wzajemni, prawdziwi giganci tej branży – podkreśla Grzegorz Buczkowski.

Skutecznie wykorzystywany potencjał oraz wzrastające zaufanie klientów ubezpieczeń wzajemnych widoczne są także na rynku polskim. TUW-ami, ich formą działalności i ofertą coraz częściej zainteresowane są krajowe samorządy, placówki ochrony zdrowia, organizacje Kościoła Katolickiego oraz sektor rolny, dla którego model ubezpieczeń wzajemnych może być kluczem do stabilizacji i wzrostu rentowności.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.