Komunikat nr 12 |

Komunikat nr 12

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z zadowoleniem i satysfakcją przyjęła jednogłośną decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 kwietnia br. zezwalającą na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kozienice (SKOK przyłączająca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową „Świętokrzyska” (SKOK przyłączana).

W środowisku spółdzielczych kas idea konsolidacji systemu SKOK, między innymi z wykorzystaniem możliwości połączeń Kas znajdujących się w różnej kondycji, zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem i poparciem. Dzięki takim połączeniom zachowywany jest spółdzielczy charakter instytucji a członkowie Kasy przejmowanej zachowują swoje spółdzielcze uprawnienia. W pierwszym okresie powstawania Kas, w okresie intensywnego i dynamicznego ich rozwoju, do takich połączeń dochodziło często. Procesy takie zawsze wspierała i wspiera merytorycznie oraz finansowo Kasa Krajowa.

Dlatego, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego, zwróciła się do Kasy Krajowej o informację w zakresie dotychczasowych i planowanych działań w przedmiocie procesów restrukturyzacji SKOK „Świętokrzyska” oraz możliwości finansowego oraz organizacyjnego wsparcia tegoż procesu, Kasa Krajowa poparła ten sposób działania. Dzięki dużej organizacyjnej i finansowej pomocy Kasy Krajowej SKOK Kozienice zdecydowała się na połączenie ze SKOK „Świętokrzyska”. Dla środowisk skupionych wokół SKOK-u Kozienice i jej władz decyzja o połączeniu była też w znacznym stopniu wyrazem solidarności z członkami SKOK-u „Świętokrzyska” a także wynikała z poczucia współodpowiedzialności za procesy restrukturyzacyjne całego sektora SKOK.

Zarząd Kasy Krajowej dziękuje władzom i pracownikom obu Kas za otwartą i pełną zaangażowania postawę podczas ustalania wszelkich kwestii związanych z połączeniem. Szczególne wyrazy uznania należą się zarządowi SKOK-u Kozienice za odważne decyzje i wytrwałość w ich realizacji, dzięki czemu sektor spółdzielczych kas osiągnął kolejny etap na drodze do konsolidacji systemu SKOK.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.