Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat wyników finansowych SKOK-ów w 2018 roku |

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat wyników finansowych SKOK-ów w 2018 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat wyników finansowych SKOK-ów w 2018 roku.

Wynik finansowy brutto Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w 2018 r. był dodatni i wyniósł 57,8 mln zł, wobec 46,9 mln zł rok wcześniej. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim rokiem wynik finansowy brutto zwiększył się o 11,0 mln zł, a wynik finansowy netto o 6,3 mln zł. Wartość depozytów członkowskich według stanu w końcu 2018 r. wynosiła 9,0 mld zł, a zadłużenie członków Kas – 5,9 mld zł.

Czytając raport pamiętać należy, że w związku ze zmianami jakie wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z 19 stycznia 2018 r. dane prezentowane w raporcie nie są w pełni porównywalne z danymi za rok poprzedni (podkreślają to sami autorzy raportu GUS). Kasa Krajowa wielokrotnie wskazywała na skutki wcześniejszych, częstych zmian w przepisach dotyczących szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Na jeden z nich wskazał teraz GUS.

Tu dostępny jest pełny raport:
http://bit.ly/Raport-GUS-Wyniki-finansowe-SKOK-2018

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.