Komunikat |

Komunikat

Powtórne badanie sprawozdania finansowego Kasy Krajowej za rok 2014, zlecone przez KNF firmie Mazars Audyt sp. z o.o. rozpoczyna się w terminie określonym przez ten podmiot, to jest w dniu 9 czerwca 2016 roku.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi kontroli zleconej przez Komisję Nadzoru Finansowego w Kasie Krajowej wyjaśniamy, że powtórne badanie sprawozdania finansowego Kasy Krajowej za rok 2014, zlecone przez KNF firmie Mazars Audyt sp. z o.o. rozpoczyna się w terminie określonym przez ten podmiot, to jest w dniu 9 czerwca 2016 roku. Kasa Krajowa od początku deklarowała gotowość poddania się badaniu, pomimo istotnych wątpliwości prawnych, co do prawidłowości zlecenia badania przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Mariusz Wielebski
Rzecznik Prasowy
Krajowej SKOK

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.