Międzynarodowa aktywność Kasy Krajowej |

Międzynarodowa aktywność Kasy Krajowej

Jakie są najważniejsze problemy spółdzielczości, w tym spółdzielczości finansowej?
Jak kształtować się będzie przyszłość spółdzielczych kas?
Na te i podobne pytania odpowiedzieć mają działania podejmowane przez Kasę Krajową, mające ważne znaczenie również na arenie międzynarodowej.
W dniach od 10 do 13 września gościła w Polsce, na zaproszenie Kasy Krajowej, delegacja przedstawicieli amerykańskich unii kredytowych wraz z szefem Światowej Rady Unii Kredytowych (World Council of Credit Unions) Brianem Branchem.

Obecni byli między innymi prezesi następujących unii: Schools First Federal CU, South Division Credit Union, Scott Credit Union i Defense Credit Union Council.
Była to wizyta studyjna ale goście kontaktowali się nie tylko z przedstawicielami polskich SKOK-ów.
W programie wizyty były spotkania z osobami reprezentującymi instytucje państwowe oraz ciała ustawodawcze odpowiedzialne za kształt polskiego rynku finansowego. Warto dodać, że w kwietniu przyszłego roku odbędzie się posiedzenie Rady Dyrektorów WOCCU – w której stanowisko wiceprzewodniczącego piastuje prezes Kasy Krajowej – Rafał Matusiak. To ważne spotkanie osób odpowiedzialnych za światowy ruch unii kredytowych odbędzie się także w Polsce. Powierzenie nam zaszczytu jego organizacji jest wyrazem uznania dla osiągnięć SKOK-ów i ich bezprecedensowego – w skali całego świata – rozwoju podczas ostatnich 25 lat. To także wyraz troski o przyszłość i kształt spółdzielczości finansowej w Polsce.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.