Komunikat nr 2 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej |

Komunikat nr 2 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Komunikat nr 2 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dn. 24.05.2018 w sprawie przejęcia SKOK-u Rafineria przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego z 18 maja 2018 roku o przejęciu SKOK-u Rafineria przez Bank BGŻ BNP Paribas SA informuje, że jej negatywna opinia o decyzji KNF-u z 14 czerwca 2017 roku o ustanowieniu w SKOK-u Rafineria zarządcy komisarycznego nie uległa zmianie. SKOK Rafineria realizował Program Postępowania Naprawczego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Kasę Krajową a jego realizacja zaczęła przynosić widoczne rezultaty. Jednakże, kierując się troską o dobro członków tego SKOK-u, Kasa Krajowa podjęła daleko idącą współpracę z zarządcą komisarycznym i w ocenie Kasy Krajowej była to współpraca konstruktywna, skierowana na zabezpieczenie interesów członków SKOK-u. Kasa Krajowa w 2017 roku, a następnie w roku 2018 udzieliła pomocy stabilizacyjnej SKOK-owi Rafineria co miało znaczący wpływ na uniknięcie upadłości i zapewniło ochronę stabilności sektora Kas i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez członków w SKOK Rafineria. Kasa Krajowa ocenia wysoko merytoryczną stronę współpracy z zarządcą komisarycznym SKOK-u Rafineria ustanowionym przez KNF oraz z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, podtrzymując jednocześnie swoje generalne wątpliwości na temat przeprowadzania restrukturyzacji spółdzielczej kasy poprzez przejęcie przez bank co wiąże się z utratą przez jej członków spółdzielczych uprawnień i zmianą charakteru instytucji finansowej i może być uzasadnione tylko w wyjątkowych przypadkach.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: