Komunikat nr 1 – 20 lutego 2018 r. podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. |

Komunikat nr 1 – 20 lutego 2018 r. podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego.

20 lutego 2018 r. podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego jej członkowie jednogłośnie zatwierdzili statut Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Na stronie www.SKOK.pl, w zakładce KASA KRAJOWA / STATUT KSKOK, znajduje się aktualny, zatwierdzony przez KNF statut KK.
Z zadowoleniem i dużą satysfakcją przyjąłem tę decyzję – mówi Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej.
– Naszą obecną współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego, działającą pod kierownictwem dr hab Marka Chrzanowskiego, oceniam jako dobrą i konstruktywną. Z uwagą obserwujemy też zmiany w strukturze samego Urzędu oraz inicjatywy, które w nim powstają. Szczególnie te, dotyczące nowoczesnych technologii. – dodaje Rafał Matusiak.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.