Komunikat nr 1 – 20 lutego 2018 r. podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. |

Komunikat nr 1 – 20 lutego 2018 r. podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego.

20 lutego 2018 r. podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego jej członkowie jednogłośnie zatwierdzili statut Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Na stronie www.SKOK.pl, w zakładce KASA KRAJOWA / STATUT KSKOK, znajduje się aktualny, zatwierdzony przez KNF statut KK.
Z zadowoleniem i dużą satysfakcją przyjąłem tę decyzję – mówi Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej.
– Naszą obecną współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego, działającą pod kierownictwem dr hab Marka Chrzanowskiego, oceniam jako dobrą i konstruktywną. Z uwagą obserwujemy też zmiany w strukturze samego Urzędu oraz inicjatywy, które w nim powstają. Szczególnie te, dotyczące nowoczesnych technologii. – dodaje Rafał Matusiak.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: