Informacja Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej |

Informacja Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przejęciem SKOK Rafineria przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej Bank BGŻ), Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej Kasa Krajowa) zobowiązała się do udzielenia SKOK pomocy stabilizacyjnej celem wsparcia tego procesu. W związku z zaistniałą sytuacją Kasa Krajowa wraz z Bankiem BGŻ złożyła wspólny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty rekompensaty, która była najistotniejszym elementem udzielonego wsparcia.W wyniku otrzymanej przez Kasę Krajową indywidualnej interpretacji z Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT2-2.4011.337.2018.3.HD z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku sporządzenia i przesłania informacji PIT-11 członkom SKOK Rafineria w związku z wypłatą przez Kasę Krajową za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) rekompensat, Kasa Krajowa została zobowiązana do ich wystawienia. Należy nadmienić, iż był to jedyny dostępny instrument aby członkowie otrzymali należne im środki.

W załączeniu skan pisma.

 Pismo Kasy Krajowej dot PIT

 

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.