Komunikat nr 11 |

Komunikat nr 11

Komunikat nr 11 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 10.01.2019 r.

Komunikat w związku z publikacją na www.wiadomosci.onet.pl materiału pod tytułem „Tajemnice KNF: Dziwna gra w sprawie szefa SKOK-ów”, dotyczącego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego Rafała Matusiaka na stanowisku prezesa Kasy Krajowej.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa informuje, że Rafał Matusiak, Prezes Zarządu Kasy Krajowej, uzyskał w dniu 30 października 2018 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zgodzie na jego powołanie na to stanowisko. Decyzja została podjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego jednogłośnie (Komunikat nr 6 Kasy Krajowej), według własnej oceny stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie jej wydawania. Skład gremium decydującego w tej sprawie (siedem osób) jest ogólnie dostępny na stronie internetowej KNF-u.

W związku z uznaniem przez KNF, iż sytuacja Kasy Krajowej uległa zmianie w sposób wpływający na ocenę osoby Pana Matusiaka i podjęciem przez organ nadzoru powyższej decyzji, Rada Nadzorcza Kasy Krajowej wycofała skargę z Naczelnego Sądu Administracyjnego, co skutkować będzie umorzeniem postępowania przed sądem.

Kasa Krajowa stanowczo oświadcza, że przed opublikowaniem artykułu na portalu otrzymała od jego autora jedynie jedno pytanie o treści „Czy w związku z pozytywną decyzją KNF z października tego roku o zaopiniowaniu pana Rafała Matusiaka na stanowisko prezesa Krajowej SKOK, zamierzają Państwo wycofać swoją skargę z NSA? Jeżeli nie, to jakie są tego przyczyny?”, na które udzielono odpowiedzi.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.