Informacja dotycząca zmiany banku pośredniczącego w rozliczeniach

Informacja dotycząca zmiany banku pośredniczącego w rozliczeniach płatności zagranicznych i krajowych
walutowych na rzecz członków SKOK

Z dniem 2 lipca 2018 r. nastąpiła zmiana banku pośredniczącego w rozliczeniach płatności zagranicznych i krajowych walutowych na rzecz członków SKOK. Bankiem, który pośredniczy w rozliczeniach płatności zagranicznych jest Bank Zachodni WBK S.A.

Przesyłanie płatności SEPA nie wymaga żadnych zmian w sposobie realizacji płatności przez zleceniodawcę.

W przypadku płatności SWIFT i TARGET2 zmianie ulega adres SWIFT na który mają być kierowane płatności. W celu poprawnego przekazania płatności na rachunek członka SKOK zleceniodawca musi w zleceniu wskazać kod SWIFT banku BZ WBK S.A.:

WBKPPLPP.

Kasa Krajowa prosi członków kas otrzymujących płatności zagraniczne o poinformowanie swoich zleceniodawców o konieczności wskazywania kodu SWIFT banku BZ WBK S.A w składanych zleceniach.

Jednocześnie Kasa Krajowa informuje, że w okresie przejściowym do 31 lipca br. zlecenia zagraniczne realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polski będą przekazywane na rachunki członków SKOK.

Począwszy od 1 sierpnia 2018 r. płatności na rzecz członków SKOK realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polski będą przez bank zwracane do nadawcy.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.