26 Krajowa Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

29 czerwca w Gdyni odbędzie się 26. Krajowa Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Doroczne spotkanie Kas będzie okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i zastanowienia się nad przyszłością samopomocowego ruchu spółdzielczości finansowej. Ponad ćwierć wieku działalności SKOK-ów dobitnie pokazuje, że spółdzielcze kasy są potrzebne społeczeństwu jako znaczący element polskiego rynku finansowego a także strażnik polskiej tradycji, patriotyzmu, realizujący społeczną naukę Kościoła i mający niebagatelny wkład w rozwój lokalnych społeczności.

Uczestników Konferencji wita Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który powiedział min. :

„Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim SKOK-om i przekazuję podziękowania za tak skuteczną budowę tego sektora rynku finansowego na ręce delegatów Krajowej Konferencji SKOK-ów, która gości w tych dniach w Gdyni. Jestem przekonany, że zaufanie okazane SKOK-om przez blisko 2 mln Polaków jest najlepszym dowodem na żywą obecność ideałów Franciszka Stefczyka w finansowym ruchu spółdzielczym. „

Cała rozmowa z Prezydentem … >>>

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.