Idą drogą Franciszka Stefczyka |

Idą drogą Franciszka Stefczyka

U Królowej Polski w 300-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe świętowały jubileusz 25-lecia odrodzenia unii kredytowych w Polsce.

Na jubileuszowe spotkanie SKOK-ów przybyli na Jasną Górę przedstawiciele kas z całej Polski. Wśród gości obecni byli reprezentanci rządu, parlamentu i Kancelarii Prezydenta RP. Przybyli także członkowie unii kredytowych z USA i Ukrainy oraz ks. Krzysztof Gołębiewski i ks. Kazimierz Kurek. Odczytane zostały listy prezydenta RP Andrzeja Dudy i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Z dalekiej Ameryki Południowej słowo do SKOK-ów skierował arcybiskup Buenos Aires kard. Mario Aurelio Poli. Tłumaczył je misjonarz ks. Marcin Schmidt, pracujący w Chile i Argentynie wśród najbiedniejszej ludności, do której ofertę kieruje dzieło samopomocy finansowej realizowane przez unie kredytowe. Misjonarz przypomniał o bliskiej współpracy papieża Franciszka z przedstawicielami unii kredytowych. Niewiele osób wie, że Ojciec Święty ma osobiste związki z sektorem samopomocy finansowej – jego ojciec był założycielem unii kredytowych w Argentynie.

– Jesteśmy tu, aby prosić Matkę Bożą o wspieranie nas w naszej pracy. Nie wolno nam zapominać, do jakich zadań jesteśmy powołani i na jakich fundamentach opiera się nasza praca: wiary i tradycji – po­ wiedział do przedstawicieli SKOK-ów zebranych w Auli o. Kordeckiego na Jasnej Górze Rafał Matusiak- prezes Kasy Krajowej Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Jubileuszowe dziękczynienie SKOK-ów rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył częstochowski arcybiskup senior Stanisław Nowak. Eucharystię koncelebrowali: o. Ryszard Bortkiewicz -definitor Zakonu Paulinów oraz ks. Ireneusz Skubiś – honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”. W słowie powitania podprzeor Jasnej Góry o. Mieczysław Polak podkreślił misję kas kredytowych: walkę z wykluczeniem finansowym, wspieranie i inicjowanie polskiej kultury, działalność charytatywną i pielęgnowanie tradycji. Przypomniał również o wspieraniu jasno ­ górskiego sanktuarium: suknia zawierzenia Matki Bożej, tabernakulum w Kaplicy Cudownego Obrazu i figura Niepokalanej na błoniach jasnogórskich .

– Członkowie kas to po prostu Polacy, to ojcowie, matki, babcie i dziadkowie, to robotnicy, urzędnicy, właściciele małych przedsiębiorstw, nauczyciele, studenci, emeryci, artyści, sportowcy- jest ich ok. 2 mln. Dziękujemy wam bardzo za waszą posługę – powiedział.

Wartości , którymi kierują się kasy kredytowe, podkreślił w homilii również abp Nowak: – Służycie Ojczyźnie. Te wartości: służba dla rodziny, praca dla rodziny, pomoc rodzinom kierują waszym życiem. Bądźcie wierni tym zasadom, idźcie drogą, którą wyznaczył Franciszek Stefczyk. Staracie się o jego beatyfikację, ale on już teraz jest święty. Na zakończenie Eucharystii złożony został Akt Zawierzenia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo -Kredytowych Matce Bożej Królowej Polski.

Dzień wcześniej przedstawiciele SKOK-ów modlili się podczas Apelu Jasnogórskiego. Modlitwę prowadził biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Zbigniew Zieliński.

– Członkowie społeczności Spół­ dzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Twoje, Maryjo, dłonie składają modlitwę nadziei, że nadal będą środowiskiem inspirującym się w swojej działalności katolicką nauką społeczną, by tak jak za czasów Franciszka Stefczyka, ks. Wacława Blizińskiego, Edwarda Woyniłłowicza i innych polskich patriotów byli ogniskami pracy organicznej motywowanej zasadą nauki społecznej Kościoła, aby ubodzy, niezamożni , pozbawieni obecności na rynku pracy znajdowali zachętę do współuczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym czy kulturalnym – powiedział.

W jubileuszowej, XXV Konferencji SKOK-ów nie mogło zabraknąć podziękowań i wyróżnień. Najwyższe odznaczenie kas kredytowych – statuetkę Feniksa, symbolizującego odradzanie się ruchu samopomocy finansowej w Polsce, otrzymali Ojcowie Paulini. W imieniu Jasnej Góry odebrał ją podprzeor o. Mieczysław Polak. – Traktujemy ten dar jako wotum dla Matki Najświętszej. Niech Matka Boża czuwa nad kasami – powiedział. Laureatem Feniksa 2016 został Maciej Łopiński , który przywołał postaci m.in. Lecha Kaczyńskiego, Przemysława Gosiewskie­go, Macieja Płażyńskiego – również laureatów tego wyróżnienia .

Przed rozpoczęciem jubileuszowe ­ go spotkania jego uczestnicy oddali cześć ofiarom katastrofy smoleńskiej przed Epitafium Smoleńskim. Wśród ofiar katastrofy było wiele osób związanych z kasami, a Lech Kaczyński był współtwórcą systemu SKOK-ów.-Zbudowaliśmy SKOK-i, z których jesteśmy dumni. Odnieśliśmy sukces w trudnych , twardych realiach instytucji finansowych , chcemy rozwijać sektor spółdzielczości finansowej działający dla dobra wspólnego. Życzę kolejnych lat ciężkiej pracy, bo tylko z ciężkiej pracy rodzą się rzeczy wielki – powiedział na zakończenie jasnogórskiego spotkania prezes Rafał Matusiak.

Dziękczynną pielgrzymkę SKOK-ów do Jasnogórskiej Matki poprzedziła pielgrzyma do grobu św. Jana Pawła II. W czasie audiencji generalnej sen. Grzegorz Bierecki -inicjator odrodzenia w Polsce spółdzielczego ruchu samopomocy finansowej i przez kilka lat przewodniczący Światowej Rady Związków Kredytowych wraz Małgorzatą Gatz – wiceprezes Kasy Krajowej SKOK-ów w imieniu całej społeczności członków i pracowników spółdzielczych kas wręczyli Ojcu Świętemu słownik historyczny pt. „Społeczne instytucje oszczędności i kredytu w Polsce do 1939 roku”, a także kopię obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

Źródło: Tygodnik Katolicki Niedziela nr 25 z 18.06.2017r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.