11 czerwca odbyło się w Warszawie cykliczne spotkanie przedstawicieli spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z zarządem Kasy Krajowej |

11 czerwca odbyło się w Warszawie cykliczne spotkanie przedstawicieli spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z zarządem Kasy Krajowej

Na spotkaniu omówione zostały sprawy bieżące dotyczące sektora SKOK. Poruszono problem wizerunku SKOK w kontekście zapowiadanych ataków na system spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w związku z filmem Tomasza Sekielskiego a Wiceprezes Kasy Krajowej – Pan Maciej Ruczyński przedstawił produkty marketingowe przygotowane dla członków SKOK przez Visa.

Kolejne spotkanie przedstawicieli SKOK, tym razem uroczyste obędzie się podczas corocznej Krajowej Konferencji SKOK 28 czerwca 2019 r w Gdańsku.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.