Wiedza o finansach coraz większa |

Wiedza o finansach coraz większa

Bogactwo narodu począwszy od bogactwa rodziny rodzi się z pracy, z wiedzy i umiejętności zastosowania tego wszystkiego w codziennym życiu – mówi Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

Arkady Saulski: Znamy laureatów tegorocznej, 10 edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów. Czy pan, jako prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, zauważa wzrost świadomości finansowej, wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży?

Kazimierz Janiak:
To trudne pytanie, a i odpowiedź nie jest prosta. W tegorocznej edycji zdecydowaliśmy się na szeroki zakres tematyki – Podróż w Świat Finansów, a więc i kredytowanie, i odpowiedzialność zadłużania, pożyczek. Także kwestie związane z ubezpieczeniami, z kartami płatniczymi, z inwestycjami, przygotowaniem biznesplanu. W związku z powyższym zakres jest szeroki w przeciwieństwie do wcześniejszych edycji, które obejmowały historię pieniądza, karty kredytowe, ubezpieczenia czy wreszcie historię spółdzielczego ruchu finansowego w aspekcie dwudziestolecia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych. Poziom wiedzy uczestników oceniam jako bardzo wysoki i cieszę się, że tylu uczniów z polskich gimnazjów wzięło udział, a tutaj, w Gdańsku Sobieszewie,  znaleźli się najlepsi z najlepszych czyli dwunastka finalistów.

Zapewne też bardzo ważna w tej edukacji jest rola nauczycieli?

Zawsze, jak najbardziej. Zawsze ta rola jest nie do przecenienia, aczkolwiek myślę, że do pierwszej podróży w świat finansów, jak zresztą do każdej podróży, człowiek przygotowuje się w rodzinie. I myślę, że tutaj jest ogromna rola rodziców, którzy powinni uczyć swoje pociechy właśnie odpowiedzialnego działania, odpowiedzialnego korzystania z takich finansowych elementów, środków płatniczych, chociażby jakim są pieniądze czy inne wymienione instrumenty. To przecież w rodzinie uczymy się gospodarowania, uczymy się oszczędzania oraz szukania możliwości przekazywania pieniędzy tak aby stanowiły one oszczędność, czyli coś co będzie nas chronić przed nieprzewidzianymi wydarzeniami czy wypadkami. Dlatego też myślę, że ta rola rodziny jest niesamowicie ważna, gdyż tutaj uczymy się tego co jest potrzebą, a co jest zachcianką.

Jak to zdefiniować?

Niekiedy zachcianka, a więc chęć posiadania czegoś co jest ponad nasze siły, ponad naszą miarę, w konsekwencji może prowadzić do zadłużenia, do spirali zadłużenia które może się skończyć wykluczeniem społecznym i finansowym.

Instytucjami, które bardzo mocno wspierają Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów, są spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe, przede wszystkim te odwołujące się do państwowotwórczej działalności Franciszka Stefczyka. Czy te zawody nie są w pewnym sensie kontynuacją działań tego wielkiego spółdzielcy? Czy Mistrzostwa mogą doprowadzić do tego, iż ci młodzi ludzie kiedyś zostaną finansistami, ministrami budującymi siłę polskiej gospodarki?

Patrząc na życie i działalność Franciszka Stefczyka jego działania stanowiły fundamenty i zręby odzyskiwanej przez Polskę niepodległości, wolności i budowania siły społeczeństwa polskiego po utracie niepodległości. Myślę, że również i dzisiaj poprzez tego typu działania możemy tę siłę i wolność naszego narodu budować. Bogactwo narodu począwszy od bogactwa rodziny rodzi się z pracy, z wiedzy i umiejętności zastosowania tego wszystkiego w codziennym życiu. Dlatego też działania, które prowadzi Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej krzewiąc wiedzę, która związana jest z szeroko pojętym światem finansów i światem ekonomii, ,jest właśnie tą misją, którą w tamtym czasie zapoczątkował Franciszek Stefczyk. Chciałbym tylko dodać, iż Kasa Stefczyka i Fundacja Stefczyka są ogromnymi darczyńcami i wspomagającymi nas w realizacji i propagowaniu tego projektu, są też i inne instytucje, związane z szeroko pojętym ruchem spółdzielczym Kas Oszczędnościowo Kredytowych, chociażby Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Towarzystwo Zarządzające SKOK, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Również i SKOK Unii Lubelskiej, nie mówiąc o wielkim inicjatorze propagowania tejże wiedzy jaką jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa, która od lat przyjmuje nad naszymi działaniami, a w szczególności tymi konkursami, swój patronat honorowy.

Czy zdradzi pan plany na przyszłość? Czego możemy spodziewać się w kolejnej, 11 edycji Mistrzostw?

Tematu czy obszaru tematycznego nie mamy jeszcze sprecyzowanego do końca, ale mogę zapewnić że w następnym roku będzie kolejna edycja zarówno Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów jak i projekt Żyj Finansowo, i finał konkursu, który wespół z Mistrzostwami właśnie podejmujemy doczeka się kontynuacji. I to propagowanie i krzewienie edukacji finansowej wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej, będziemy jako stowarzyszenie prowadzić. Myślę, że dla dobra nas wszystkich, bo im więcej będzie w społeczności wiedzy ekonomicznej i poruszania się po jakże trudnym rynku usług finansowych – to będzie powodować społeczeństwo bardziej odpowiedzialne, mniej zadłużone i bardziej efektywne w działaniach, które będą nakierowane na to, aby bogacić się w sposób odpowiedzialny i uczciwy.

 

www.stefczyk.info, 7 czerwca 2015 r.
http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/janiak-wiedza-o-finansach-coraz-wieksza,13983838353

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.