Wdrożenie w SKOK-ach programu dopłat do żłobka |

Wdrożenie w SKOK-ach programu dopłat do żłobka

Od kwietnia obowiązuje dofinansowanie dla rodzin z małymi dziećmi. System SKOK udostępnił nową funkcjonalność umożliwiającą składanie wniosku o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna za pośrednictwem serwisu internetowego (eSKOK) dla n/w:

REGIONALNA SKOK im. Św. BRATA ALBERTA; SKOK CENTRUM; SKOK im. Z. CHMIELEWSKIEGO; SKOK Energia; KRAKOWSKA SKOK; SKOK im. E. KWIATKOWSKIEGO; SKOK Progres; SKOK SZOPIENICE; SKOK ŚWIDNIK; SKOK UNII LUBELSKIEJ; SKOK WISŁA; SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ; SKOK ŚLĄSK; KASA STEFCZYKA

Wsparcie rodziców w łączeniu życia rodzinnego z pracą to cel przyświecający zarówno wchodzącemu w życie 1 kwietnia br. dofinansowaniu do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jak również działającemu już od początku roku rodzinnemu kapitałowi opiekuńczemu (uruchomienie produkcyjne RKO w SKOKach nastąpiło w dniu 1 lutego 2022).

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku będzie przysługiwało na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki u opiekuna dziennego, jeśli rodzic nie otrzymuje na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Będą więc mogli z niego skorzystać rodzice:
• na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
• na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
• na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia
jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki opiekuna dziennego.

Na dane dziecko, za ten sam okres, można będzie otrzymać dofinansowanie albo rodzinny kapitał opiekuńczy. Dlatego rodzic będzie musiał wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego. Rodzic będzie musiał zdecydować czy chce skorzystać z dofinansowania czy rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Do opłaty za pobyt dziecka w placówce nie wlicza się opłaty za wyżywienie.
Dofinansowanie będzie wypłacane na rachunek bankowy placówki, do której uczęszcza dziecko.

(Źródło: Portal Zus.pl)

Dofinansowanie do pobytu w żłobku już od dzisiaj! Rodzicu, złóż wniosek – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przypominamy naszą informację o nowym serwisie internetowym eSKOK za pośrednictwem którego można złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+.

Wnioski 500+ oraz RKO w eSKOK

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.