Działania KSKOK zauważane w świecie |

Działania KSKOK zauważane w świecie

Prowadzone działania pomocowe jakie organizują pracownicy systemu SKOK  na rzecz poszkodowanych obywateli Ukrainy są dostrzegane przez międzynarodowe środki masowego przekazu.

Tym razem wywiad z Prezesem KSKOK R. Matusiakiem dot. wsparcia Ukraińców  został opublikowany przez cutoday.info

https://www.cutoday.info/THE-feature/Update-from-Poland-Anguish-Met-By-Big-Hearts

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.