SKOK Ubezpieczenia wśród największych instytucji finansowych w Polsce! |

SKOK Ubezpieczenia wśród największych instytucji finansowych w Polsce!

Gazeta Finansowa opublikowała na początku czerwca listę największych instytucji finansowych w kraju.

Swoją obecność zaznaczyły na niej także dwie spółki ubezpieczeniowe wchodzące w skład SKOK Ubezpieczenia: TU SKOK ŻYCIE SA zajęło 12 miejsce w rankingu Towarzystw ubezpieczeń na życie według wielkości dynamiki, zaś w  rankingu ubezpieczeń ogólnie 15 miejsce zajął TUW SKOK.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.