Rodzinny Kapitał Opiekuńczy zostanie wypłacanyprzez ZUS w 2022 |

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy zostanie wypłacany
przez ZUS w 2022

Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) może być przyznany niemowlętom w wieku po ukończeniu 12 do 35 miesiąca, w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Przewidziane są dwie opcje, 12 wpłat w wysokości 1 tyś. zł miesięcznie oraz 24 wpłaty w wysokości 500 zł miesięcznie.

Rodzic dziecka, posiadając numer PESEL, jest upoważniony do złożenia wniosku o RKO drogą elektroniczną w m.in.: SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, portalu Emp@tia.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, także zostanie przygotowana do możliwości złożenia wniosku na RKO.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.