Pomoc Polakom na Kresach Wschodnichpodziękowania z Kancelarii Prezydenta |

Pomoc Polakom na Kresach Wschodnich
podziękowania z Kancelarii Prezydenta

Miło nam poinformować, iż z Kancelarii Prezydenta otrzymaliśmy podziękowania za zaangażowanie w pomoc Polakom na Kresach Wschodnich.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.