Przekaż 1% podatku na SKEF |

Przekaż 1% podatku na SKEF

Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje, że każdy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (KRS 0000053057) od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. SKEF w szerokim zakresie działa na rzecz konsumentów usług finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą
i charytatywną. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza na wspieranie najbardziej potrzebujących, realizując programy w zakresie edukacji finansowej.

W roku bieżącym środki uzyskane z wpłat 1% podatku Stowarzyszenie przeznaczy na wsparcie następujących działań:

  • Szkolenia i projekty z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej

SKEF swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje m.in. w organizacji i prowadzeniu projektów
i szkoleń z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej. Zwracając szczególną uwagę na potrzeby konsumentów usług finansowych, swoje działania edukacyjne Stowarzyszenie kieruje do różnych grup wiekowych, m.in.: „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, „Moje pierwsze pieniądze”, „Pomóż oszczędzać rodzinie”. Tym, co wyróżnia SKEF spośród innych podmiotów, jest zakres merytoryczny proponowanych warsztatów. Priorytetem jest podnoszenie świadomości finansowej poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności
w następujących obszarach: prawa konsumenta, planowanie finansowe, nadmierne zadłużenie, zarządzanie finansami osobistymi itp.

  • Fundusz stypendialny

Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa. Projekt adresowany jest do studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym i charytatywnym. O stypendia mogą ubiegać się także wychowankowie domów dziecka podejmujący naukę w szkołach wyższych a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W 2014 roku przyznano stypendia dla 17 osób (uczniów i studentów) w ramach projektu „Fundusz Stypendialny”.

 

1% podatku na rzecz SKEF można wpłacać na następujący rachunek bankowy:

BZ WBK SA III/o Gdynia

34 1090 1102 0000 0001 1200 8689

Wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłat w latach poprzednich, serdecznie dziękujemy
i ponownie zapraszamy do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz SKEF. Zapewniamy, że wpłaty, które otrzymujemy, stanowią dla uczestników projektów realizowanych w ramach środków pozyskanych z 1% ogromne wsparcie i są dowodem na to, że nasza działalność jest potrzebna i użyteczna. Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia oraz bezpłatny program do rozliczenia PIT za rok 2014 E-PITY 2014 znajdziecie Państwo na stronie www.skef.pl.

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1% podatku dochodowego za 2014 r. na rzecz SKEF.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.