Powrót do rodzimych instytucji finansowych |

Powrót do rodzimych instytucji finansowych

Przedsiębiorcy wiedzą, jak ważny jest solidny partner finansowy. Często więc wybierają ofertę kas spółdzielczych. Dla ludzi liczy się nie tylko zysk, lecz także dobra współpraca.

Kryzys na rynkach finansowych, który w 2007 roku rozpoczął się w USA, pokazał, że chcąc skorzystać z usług finansowych, ludzie coraz częściej zwracają się ku lokalnym uniom kredytowym, które w Polsce funkcjonują jako SKOK-i.

Ostatnie lata spustoszeń, jakie wyrządza postępujący kryzys, dotyka coraz więcej państw. Ludzie w szybkim tempie tracą pracę, dochody. Według ostatniej informacji GUS dotyczącej bezrobocia rejestrowanego w Polsce w sierpniu 2013 roku pracy nie miało 2 mln 83,2 tys. osób. Względem sierpnia 2012 roku liczba osób bez pracy wzrosła aż o 118,5 tys. Zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach ograniczany jest dostęp do państwowych usług i świadczeń socjalnych. Również tym, którzy chcą uzyskać fundusze na przykład na założenie własnej działalności, komercyjne banki nie przychodzą tak chętnie z pomocą jak wcześniej. Drobni inwestorzy nie stanowią także atrakcyjnej grupy docelowej dla banków, a przecież sektor małych przedsiębiorstw stanowi źródło innowacyjności oraz zatrudnienia w wielu gospodarkach.

DOSTRZEC ALTERNATYWĘ

Ludzie coraz częściej zaczęli zwracać się w stronę sprawdzonych, lokalnych instytucji finansowych, które znane są jako unie kredytowe. Reprezentują one spółdzielczy model zarządzania. Są własnością swoich członków, którzy jednocześnie mogą korzystać z ich usług, gromadzić w nich oszczędności, otrzymywać pożyczki. Dają one również szansę na uruchomienie małego przedsiębiorstwa, inwestycję w rozwój gospodarstwa. W Polsce ich odpowiednikami są SKOK-i, których tradycje sięgają spółdzielczych kas zakładanych i propagowanych przez Franciszka Stefczyka jeszcze na początku ubiegłego stulecia. W latach 1918-1939 spółdzielcze kasy odegrały ogromną rolę w budowie polskiego sektora usług i drobnej przedsiębiorczości. Druga wojna światowa przerwała ich rozwój. SKOK-i odrodziły się dopiero po zmianach ustrojowych w latach 90. Dynamiczny rozkwit polskich spółdzielczych kas został szybko zauważony w międzynarodowym środowisku. Specjaliści i przedstawiciele SKOK-ów są dostrzegani przez innych uczestników światowego ruchu unii kredytowych. Od lipca przewodniczącym Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU), organizacji skupiającej unie ze 101 krajów, jest Polak – Grzegorz Bierecki.

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

Jak pokazały doświadczenia wywiedzione z przebiegu różnych kryzysów, unie kredytowe, prowadzące bardziej konserwatywną politykę niż komercyjne banki, były odporne na zawirowania na rynkach finansowych. Szczególnie popularne są w Stanach Zjednoczonych, gdzie działa niemal 7 tysięcy kas,  a należy do nich prawie 95 milionów członków. Za oceanem unie kredytowe upowszechniły się na początku XX wieku. Rozwiązania, z których korzystały unie kredytowe, wywodziły się z pomysłów spółdzielczości finansowej wprowadzanych i rozwijanych w Europie w drugiej połowie XIX w. przez Friedricha Wilhelma Raiffeisena oraz Franza Hermana Schultzego. Zakładając związki kredytowe, dążyli oni do ograniczenia narastającej biedy w środowiskach wiejskich, którą równocześnie pogłębiały lichwiarskie pożyczki. Kryteria te stanowiły również podstawę rozwoju Kas Stefczyka na ziemiach polskich, jak i całego ruchu spółdzielczości finansowej w Europie.

Idee Raiffeisena oraz Schultzego wraz z emigrantami dotarły do Ameryki. Duży udział w rozwoju unii kredytowych w USA miał bostoński przedsiębiorca Edward Filone, który przekonał prezydenta USA Theodore’a Roose-velta do opracowania ustawy o spółdzielniach kredytowych. Weszła ona w życie w kwietniu 1909 roku, wprowadzając regulacje, które do dziś stanowią podstawę funkcjonowania unii kredytowych. W1934 r. zostało założone Krajowe Stowarzyszenie Unii. Po dwudziestu latach rozszerzyło ono swoją działalność na inne kraje. Umacnianie wpływu amerykańskiego ruchu unii kredytowych na inne kraje zaowocowało powstaniem w 1971 r. Światowej Rady Unii Kredytowych, która jest najważniejszą organizacją działającą w imieniu zrzeszonych w niej instytucji finansowych.

MOC ROZWOJU

Na rynkach, gdzie unie kredytowe są dużymi dojrzałymi instytucjami działającymi nieprzerwanie od ponad stu lat i gdzie uczyniły wiele dobrego dla funkcjonowania państw, wypracowywane są też rozwiązania, które nie ograniczają ich działalności.

Konkurencyjność między uniami kredytowymi a bankami stwarza dobry klimat, siłę napędową rozwoju usług na rynku.

– Prawidłowe regulacje mają zapewniać walkę konkurencyjną. To pozwala im wzajemnie się uzupełniać, zaspokajać potrzeby konsumentów. Dobrymi wzorcami uczciwej konkurencji między uniami kredytowymi a bankami są Stany Zjednoczone czy Kanada. Państwa te dbają o to, aby proporcje ciężarów regulacyjnych nałożonych na unie kredytowe i banki były właściwie dobrane – podsumowuje przewodniczący WOCCU Grzegorz Bierecki.

MISJA DZIAŁANIA DLA DOBRA INNYCH

Rozwój światowego ruchu unii kredytowych nie byłby możliwy, gdyby nie ludzie oddani misji budowy instytucji, której celem jest działalność dla ludzi, a nie maksymalizacja zysku. Dlatego też ich funkcjonowaniu przyświeca hasło „Nie dla zysku, ale po to, by służyć”.

Unie kredytowe w skali globalnej, dużą wagę przywiązują do realizacji potrzeb lokalnych społeczności. Przykładem może być wypełniana przez SKOK-i misja społeczna. Wspierają one wiele akcji charytatywnych związanych z leczeniem, rehabilitacją, zakupem sprzętu medycznego dla potrzebujących. Prowadzą również zbiórki środków na zakup pomocy naukowych dla dzieci z niezamożnych rodzin. Otaczają opieką przedszkola oraz domy dziecka na terenie całego kraju.

SKOK-i wspierają skarby dziedzictwa narodowego, dotują remonty, konserwacje zabytkowych obiektów sakralnych. Prospołeczna działalność unii kredytowych na całym świecie, a także polskich SKOK-ów pokazuje, jak instytucje finansowe mogą pozostawać wrażliwe na ludzkie potrzeby i angażować się w poprawę jakości życia ludzi.

Super Express, 22 października 2013 r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.