Posiedzenie Rady Dyrektorów WOCCU w Sopocie 3-5 kwietnia 2019 |

Posiedzenie Rady Dyrektorów WOCCU w Sopocie
3-5 kwietnia 2019

Zwołanie w Polsce posiedzenia Rady Dyrektorów Światowej Rady Związków Kredytowych(WOCCU) było kolejnym wyrazem uznania dla pracy wykonanej przez polskie SKOK-i na przestrzeni ponad 26 lat. Było to jedno z kilku posiedzeń, które każdego roku odbywają się w różnych częściach świata. Spotkania zawsze połączone są z wizytacją lokalnych struktur unii kredytowych – tak było i tym razem. Nasi goście odwiedzili zarówno jedną z placówek Kasy Stefczyka jak i siedzibę Kasy Krajowej, w której zapoznali się z informacjami o naszej historii oraz bieżących wyzwaniach. Na posiedzeniu przewodniczący rady nadzorczej Kasy Krajowej Grzegorz Buczkowski przedstawił również informację o aktywności firm ubezpieczeniowych. Rada Dyrektorów WOCCU omówiła także sytuację najważniejszych projektów międzynarodowych, zapoznała się z aktywnością Centrum Regionalnego Unii Kredytowych, które powołane zostało we współpracy z Kasą Krajową oraz rozpatrywała bieżące sprawy organizacyjne. Na koniec, na ręce prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafała Matusiaka, Rada złożyła podziękowania stronie polskiej za gościnność i udzieloną pomoc organizacyjną.

 

  
Członkowie Rady Dyrektorów WOCCU przed budynkiem Centrum SKOK w Sopocie.

 


Wizyta w oddziale Kasy Stefczyka.

 

       
George Ototo (Kenya Union of Savings & Credit Co-operatives Ltd.) oraz Brian McCrory (Irish League of Credit Unions) wpisują się do księgi pamiątkowej Kasy Krajowej.

 


Rada Dyrektorów WOCCU wraz z Zarządem Kasy Krajowej

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.