Polskie doświadczenia pomocne Ukrainie |

Polskie doświadczenia pomocne Ukrainie

Od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r. gościli w Sopocie ukraińscy uczestnicy programu Kredyt dla Producentów Rolniczych (CAP). To była już ich trzecia wizyta w Polsce, w ramach projektu finansowanego przez Agencję Rozwoju Międzynarodowego USA (USAID) a wdrażanego przez Światową Radę Unii kredytowych (WOCCU).

Głównym partnerem inicjatorów i organizatorów przedsięwzięcia jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Wizyta miała na celu zaznajomienie się jej ukraińskich uczestników z polskimi doświadczeniami w tworzeniu systemu gwarancji depozytów dla członków SKOK-ów, zasadami finansowania przez Kasy działań i projektów organizacji pozarządowych, wdrażaniem szczególnych zasad rachunkowości SKOK a także poznaniu innowacyjnych produktów oferowanych przez SKOK Stefczyka i inne Kasy oraz firmę ubezpieczeniową Saltus. Osobną sesję poświęcono projektowi Centrum Compliance SKOK, który wzbudził ogromne zainteresowanie gości. Uczestnikami delegacji z Kijowa byli członkowie zarządu Państwowej Komisji Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (odpowiednika Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce) przedstawiciele sektora kas ukraińskich oraz parlamentu Ukrainy wraz z wiceprzewodniczącym Komisji Finansów.

Przedstawiciele Kasy Krajowej i innych instytucji systemu SKOK deklarowali dalszą pomoc i kontynuowanie szkoleń w kluczowych tematach, interesujących zarówno ukraiński nadzór nad rynkiem finansowym, jak i sam sektor kas na Ukrainie.

Podczas spotkań planowanych na przyszły tydzień w Kijowie Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej, będzie – w porozumieniu z kierownictwem projektu CAP oraz prezesem WOCCU, Brianem Branchem – omawiał i ustalał konkretne zapotrzebowania strony ukraińskiej na polską pomoc, szkolenia i ekspertyzy.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.