Polski sukces w Singapurze

W Singapurze zakończyło się 18 lipca spotkanie przedstawicieli unii kredytowych z ponad stu krajów świata zrzeszonych w Światowej Radzie Związków Kredytowych – Word Council of Credit Unions, Inc (WOCCU). Polskie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) uważane są przez międzynarodową społeczność za jeden z najlepiej rozwijających się systemów unii kredytowych na świecie.

Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej, centralnej instytucji SKOK, został wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów WOCCU. To najwyższe stanowisko w międzynarodowych instytucjach finansowych piastowane przez Polaka. Na tej samej Konferencji prestiżową nagrodę przyznawaną corocznie przez Światową Radę Związków Kredytowych – Distinguished Service Awards otrzymał pośmiertnie profesor Adam Jedliński, wieloletni przewodniczący rady nadzorczej Kasy Krajowej, wybitny znawca prawa spółdzielczego i działacz społeczny. Adam Jedliński jest już trzecim Polakiem uhonorowanym indywidualnie przez WOCCU za zasługi dla rozwoju światowego ruchu spółdzielczego.

Nagrodę dla prof. Adama Jedlińskiego odbiera jego córka Natalia Jedlińska.

Wiceprzewodniczący WOCCU, prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak zabiera głos w trakcie Walnego Zgromadzenia WOCCU

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: