Konferencja WOCCU

Od 28 do 31 lipca br. na Bahama odbywało się spotkanie przedstawicieli unii kredytowych z całego świata. Przedstawicieli zrzeszonych w Światowej Radzie Związków Kredytowych – Word Council of Credit Unions, Inc (WOCCU).

Podczas tego wydarzenia Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej, centralnej instytucji SKOK, został ponownie wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU. To bardzo duże wyróżnienie dla polskich kas.
Najwyższe stanowisko w międzynarodowej instytucji finansowej przez kolejne 2 lata piastowane będzie przez Polaka.
Więcej informacji na stronie:
http://www.woccu.org/

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: