List otwarty Rafała Matusiaka, prezesa Kasy Krajowej |

List otwarty Rafała Matusiaka, prezesa Kasy Krajowej

Kasa Krajowa apeluje do dziennikarzy i polityków, by w swoich wypowiedziach dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych powstrzymali się od nierzetelnego przedstawiania sytuacji SKOK

Kasa Krajowa apeluje do dziennikarzy i polityków, by w swoich wypowiedziach dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych powstrzymali się od nierzetelnego przedstawiania sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i od wypowiedzi mających na celu podważenie zaufania członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do spółdzielni, którym powierzyli swoje pieniądze.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są instytucjami finansowymi, prowadzącymi w sposób legalny działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów i pożyczek oraz przeprowadzaniu rozliczeń dla swoich członków. Nie są zatem ani piramidami finansowymi, ani tzw. parabankami, prowadzącymi działalność bez wymaganego przez przepisy zezwolenia.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przez wiele lat pracowały na zaufanie swoich członków. Prowadzona od 9 marca 2015 r. kampania medialno-polityczna wyraźnie, bez względu na oficjalne deklaracje poszczególnych dziennikarzy i polityków, prowadzi do jego osłabienia.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe podlegają od 2012 r. nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i kontroli Kasy Krajowej. Od 2013 r. depozyty we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do równowartości 100.000 euro podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na takich samych zasadach jak w bankach.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są legalnie działającymi spółdzielniami finansowymi, częścią światowego ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nazywanych też uniami kredytowymi, działającymi w 103 krajach świata. Należy do nich 207 milionów ludzi.

Środki deponowane przez członków Kas przeznaczone są na udzielanie pożyczek i kredytów innym członkom danej kasy.

Dla prawidłowego funkcjonowania każdej instytucji finansowej kluczowe jest zaufanie. Z tych przyczyn Kasa Krajowa apeluje o to, by wypowiedzi polityków i materiały dziennikarzy o kasach były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. W razie wątpliwości, co do tego stanu Kasa Krajowa deklaruje gotowość do jego wyjaśnienia. Kasy nie boją się krytyki, ale proszą o rzetelność w informowaniu o ich działalności.

Z poważaniem

Rafał Matusiak
Prezes Zarządu
Kasy Krajowej

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.