konkurs „Smaki polskich regionów” termin nadsyłania prac przedłużony do 25 października !

W dniu 9 lipca rozpoczął się konkurs „Smaki polskich regionów” organizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Praca powinna się składać z dwóch elementów: pisemnego przedstawienia pomysłu na promocję produktu regionalnego, wybranego przez uczestnika konkursu oraz pisemnego przedstawienia przepisu kulinarnego wykorzystującego promowany produkt regionalny.

Praca powinna składać się co najmniej 2 stron w formacie A4.

Konkurs prowadzony jest także za pośrednictwem „Czasu Stefczyka”, gdzie w numerze sierpniowym i wrześniowym będzie udostępniony formularz konkursowy.

Pracę konkursową należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs Smaki polskich regionów”  do dnia 10 września 2019 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do dnia 16 września 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

W załączeniu regulamin konkursu oraz formularz konkursowy.

Regulamin konkursu

Formularz konkursowy

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: