Konkurs na pracę poświęconą tematyce spółdzielczej |

Konkurs na pracę poświęconą tematyce spółdzielczej

Spółdzielczy Instytut Naukowy ogłasza edycję corocznego ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską i habilitacyjną poświęconą spółdzielczości.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace teoretyczne i badawcze poświęcone spółdzielczości, zwłaszcza z zakresu: zarządzania finansami spółdzielni, usług oferowanych przez instytucje spółdzielcze, nowoczesnego   zarządzania kadrami, usług ubezpieczeniowych, prawnych podstaw działania, bezpieczeństwa finansowego, filozofii i systemu wartości, zasad działania spółdzielni,  etyki, nowej jakości więzi społecznych kreowanych przez spółdzielnie, historii polskiej spółdzielczości lub studiów porównawczych dotyczących zasad działania, ram prawnych  modelu funkcjonowania polskich i zagranicznych instytucji spółdzielczych, w tym również spółdzielni finansowych (spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, unii kredytowych, banków spółdzielczych).

Organizator  przewidział  trzy nagrody pieniężne: 5 tysiące złotych za pracę magisterską, 10 tysięcy złotych za rozprawę  doktorską  i 15 tysięcy złotych za rozprawę habilitacyjną.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 listopada  2011 r. na adres:

Spółdzielczy Instytut Naukowy
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
(z dopiskiem „Konkurs” )

Regulamin konkursu na stronie http://www.sin.edu.pl/

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.