1% podatku na Fundusz Stypendialny |

1% podatku na Fundusz Stypendialny

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej uzyskało status organizacji pożytku publicznego 25 lutego 2005 r. i podjęło wówczas decyzję o utworzeniu Funduszu Stypendialnego dla studentów wyróżniających się nie tylko dobrymi wynikami w nauce, ale również prowadzoną działalnością społeczną. Projekt „Fundusz Stypendialny” jest w całości finansowany z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2008 r. do regulaminu „Funduszu Stypendialnego” wprowadzono preferencyjne zasady dla wychowanków domów dziecka.

Dzięki hojności naszych dotychczasowych Darczyńców, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku, uruchomiliśmy do chwili obecnej wypłatę stypendiów dla 37 studentów  z uczelni wyższych z całej Polski. Okazało się, że nasze działania, które w zamierzeniu miały wspierać finansowo uzdolnioną młodzież, przyczyniły się również do finansowania innych akcji o charakterze społecznym. Niektórzy nasi stypendyści przekazują część lub całe swoje stypendium na inne działania społeczne, budując pozytywny wizerunek młodej generacji Polaków. Wierzymy, że w takich ludzi warto inwestować!

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na wsparcie i możliwość kontynuowania naszego projektu „Fundusz Stypendialny”. Jesteśmy przekonani, że projekt ten spotka się z przychylnością członków i przyjaciół Stowarzyszenia.

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1% podatku dochodowego za 2010 r. na rzecz SKEF. Więcej informacji o naszej działalności znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.skef.pl

Darowizny na rzecz Funduszu Stypendialnego SKEF można wpłacać na następujący rachunek bankowy:

FUNDUSZ STYPENDIALNY

BZ WBK SA III/o Gdynia

51 1090  1102  0000  0001  1108  1451

Z wyrazami szacunku

dr inż. Kazimierz Janiak

Prezes Zarządu
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.