Konkurs na najlepszą pracę magisterską |

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Uczestnikami Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku kapitałowego mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa z dniem 15 listopada 2016 r.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz Altus TFI SKOK S.A. ogłaszają konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku kapitałowego. Jego uczestnikami mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa z dniem 15 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się w załączniku tutaj.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.