Komisja Europejska przyjęła skargę Kasy Krajowej |

Komisja Europejska przyjęła skargę Kasy Krajowej

3 grudnia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła skargę Kasy Krajowej w sprawie nieprzestrzegania podstawowych zasad oraz przepisów prawa Unii Europejskiej przez władze Rzeczypospolitej Polskiej.

Skarga Kasy Krajowej została zarejestrowana pod numerem referencyjnym CHAP(2014)03746 i dotyczy m.in. dyskryminacji, nierównego traktowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uniemożliwiania im współuczestnictwa na równych prawach z innymi podmiotami na jednolitym rynku Unii Europejskiej.

Wobec ignorowania wszelkich uwag przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, niedopuszczania do publicznej debaty, Kasa Krajowa wyraża nadzieję, że skarga ta stanowić będzie wyraźny sygnał, iż rozwój spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, jako spółdzielni finansowych uznanych w prawie traktatowym oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie może być uzależniony od arbitralnych decyzji politycznych.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.