Jak walczyć z biedą i wykluczeniem |

Jak walczyć z biedą i wykluczeniem

W dniach 15-18 lipca Gdańsk zamienił się w stolicę światowej spółdzielczości finansowej. Do miasta przybyli przedstawiciele Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) z całego niemal świata. I wiceprzewodniczącym organizacji ponownie został Grzegorz Bierecki, prezes Kasy Krajowej SKOK.

Blisko półtora tysiąca uczestników reprezentujących 100 krajów świata i 53 tys. oddziałów kas debatowało o nowych rozwiązaniach, etyce w inwestycjach i sposobach niesienia pomocy krajom, które uczą się dopiero zdrowej przedsiębiorczości.

– Unie kredytowe to nie tylko instytucje finansowe. To nowoczesne organizacje mające na celu walkę z biedą i wykluczeniem społecznym – mówił Manuel Rabines z Peru, przewodniczący WOCCU. Unie, zwane w Polsce kasami kredytowymi, to – jak podkreślają ich członkowie – instytucje kierujące się ideą: „Nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz po to, by służyć”. Istniejące w 100 krajach świata zrzeszają 196 mln ludzi i dysponują łącznie aktywami o wartości blisko 1,5 bln dol.

Konferencja WOCCU, która odbywa się corocznie w największych miastach świata, zbiegła się z 20-leciem istnienia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce. Pierwsza polska kasa rozpoczęła działalność w 1992 r. Obecnie z usług niemal 2 tys. placówek kas korzysta ponad 2,5 mln Polaków.

Konferencję WOCCU zwieńczyła uroczystość wręczenia Nagrody Feniksa – najwyższego wyróżnienia polskich kas kredytowych, przyznawanego od 1994 r. osobom lub organizacjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju kas. W 20. Rocznicę powstania SKOK nagrody przyznane zostały: pośmiertnie śp. Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu oraz prymasowi seniorowi kardynałowi Józefowi Glempowi.

Marzena Nykiel Uważam RZE 23-29.07.2012

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.